| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

Zasady kwalifikowania kosztów związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych określa rozporządzenie Komisji (WE) 448/2004 z 10 marca 2004 r.
4. Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej środków dotyczących inwestycji realizowanej w ramach działania 2.4 SPO-WKP, w układzie umożliwiającym identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania wynikające z realizacji inwestycji i przekazywanych beneficjentowi w drodze refundacji.
5. Przekazywanie NFOŚiGW sprawozdań z realizacji projektu (okresowych, rocznych i końcowych) według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 247, poz. 2478). Dodatkowo MGiP, NFOŚiGW lub inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja (np. Ministerstwo Środowiska), w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od przekazania projektu do użytkowania, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji projektu, które beneficjent jest zobowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
6. Osiągnięcie założonych celów projektu i zapewnienie trwałości efektów inwestycji przez okres 5 lat od dnia przekazania do użytkowania.
7. Udzielanie NFOŚiGW i MGiP (oraz ewentualnie wskazanym przez nich podmiotom) informacji na temat efektów projektu przez okres 5 lat, licząc od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.
8. Niedokonywanie modyfikacji projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999/WE z 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.Urz. L 161 z 26 czerwca 1999 r.). Zgodnie z tym przepisem przez znaczne modyfikacje należy rozumieć takie działanie, które wpływa na charakter lub warunki wykonania projektu lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści. Ponadto przez znaczną modyfikację należy także rozumieć działanie wynikające albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury, albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.
9. Stosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (jeśli udział środków publicznych w zamówieniu przekracza 50 proc.) lub tzw. procedury uproszczonej opisanej bezpośrednio w uzupełnieniu SPO-WKP.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »