| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

10. Wybieranie i udzielanie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane na podstawie najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
11. Przekazywanie NFOŚiGW informacji dotyczących wykonawcy wyłonionego w procedurze udzielania zamówień na 10 dni przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.
12. Przekazywanie Urzędowi Zamówień Publicznych oraz NFOŚiGW, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (w przypadku postępowania o wartości od 6000 do 60 000 euro) zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę – w przypadku stosowania przez beneficjenta ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
13. Przestrzeganie przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej.
Realizacja działania 2.4 związana jest z udzielaniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki wsparcia określają 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje (Dz.U. Nr 98, poz. 991, 992, 994 i 995). Działanie 2.4 jest szczególnym przypadkiem udzielania pomocy przez NFOŚiGW, tak więc przepisy Uzupełnienia SPO-WKP miejscami zawężają możliwości udzielenia dofinansowania. Dotyczy to w szczególności kwalifikujących się beneficjentów i rodzajów instalacji.
14. Informowanie opinii publicznej o fakcie, że projekt został sfinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z posta- nowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz.Urz. L 130 z 31 maja 2000 r.).
15. Dostarczenia do NFOŚiGW, w terminie 15 dni od podpisania umowy, potwierdzonego notarialnie weksla in blanco, opłaconego do kwoty przyznanego dofinansowania, wraz z deklaracją wekslową. W przypadku wypełnienia przez beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w umowie, NFOŚiGW zwraca mu ww. weksel po upływie 5 lat od przekazania projektu do użytkowania.
16. Przedstawienie w określonych w umowie terminach dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór projektu (m.in. protokół końcowy odbioru i przekazania do eksploatacji projektu, zestawienie obiektów zrealizowanych w ramach projektu wraz z wyposażeniem, dokument potwierdzający ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »