| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

Obowiązek poddania się kontroli
Każdy beneficjent może zostać poddany kontroli pod kątem wywiązywania się z warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu, w każdym momencie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.
Niepoddanie się kontroli grozi wstrzymaniem pomocy, rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu otrzymanych przez beneficjenta środków finansowych.
Kontrolę terenową w miejscu realizacji projektu przeprowadzają przede wszystkim pracownicy NFOŚiGW. Mogą w niej również uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, NIK oraz innych instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie dokumentacji finansowej, formalnoprawnej i technicznej dotyczącej realizacji inwestycji oraz kontrolę stanu faktycznego rzeczowej realizacji projektu na miejscu (np. czy obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem). Podczas kontroli beneficjent musi zapewnić jednostkom kontrolującym pełen dostęp do terenów i pomieszczeń związanych z projektem oraz dostęp do systemu komputerowego i wszystkich plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem inwestycją.
Jedynie kontrola strony finansowej, formalnoprawnej i technicznej projektu nie musi odbywać się w siedzibie beneficjenta. Projektodawca może zostać poproszony przez instytucję dokonującą kontroli o dostarczenie do niej odpowiednich dokumentów. Po zakończeniu kontroli beneficjent jest zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
Kontrola udzielania zamówień publicznych
Dodatkowo każdy beneficjent może zostać poddany przez NFOŚiGW kontroli pod kątem poprawności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w ramach SPO-WKP. Kontrola tego typu może polegać na udziale przedstawiciela NFOŚiGW w pracach komisji przetargowej lub w procedurze mającej na celu wybór najlepszej oferty (oczywiście osoba nadzorująca nie uczestniczy w procesie oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej), lub kontroli prawidłowości wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia. Nawet w sytuacji, kiedy uruchomienie procedury udzielania zamówień publicznych przez beneficjenta nastąpiło jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie, ale po złożeniu wniosku, NFOŚiGW może skontrolować fakt stosowania przez beneficjenta odpowiednich procedur z ustawy – Prawo zamówień publicznych lub procedury uproszczonej określonej w SPO-WKP. W takim przypadku beneficjent dostarcza do siedziby NFOŚiGW odpowiednią dokumentację potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »