| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

Obowiązek poddania się kontroli
Każdy beneficjent może zostać poddany kontroli pod kątem wywiązywania się z warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu, w każdym momencie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.
Niepoddanie się kontroli grozi wstrzymaniem pomocy, rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu otrzymanych przez beneficjenta środków finansowych.
Kontrolę terenową w miejscu realizacji projektu przeprowadzają przede wszystkim pracownicy NFOŚiGW. Mogą w niej również uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, NIK oraz innych instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie dokumentacji finansowej, formalnoprawnej i technicznej dotyczącej realizacji inwestycji oraz kontrolę stanu faktycznego rzeczowej realizacji projektu na miejscu (np. czy obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem). Podczas kontroli beneficjent musi zapewnić jednostkom kontrolującym pełen dostęp do terenów i pomieszczeń związanych z projektem oraz dostęp do systemu komputerowego i wszystkich plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem inwestycją.
Jedynie kontrola strony finansowej, formalnoprawnej i technicznej projektu nie musi odbywać się w siedzibie beneficjenta. Projektodawca może zostać poproszony przez instytucję dokonującą kontroli o dostarczenie do niej odpowiednich dokumentów. Po zakończeniu kontroli beneficjent jest zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
Kontrola udzielania zamówień publicznych
Dodatkowo każdy beneficjent może zostać poddany przez NFOŚiGW kontroli pod kątem poprawności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w ramach SPO-WKP. Kontrola tego typu może polegać na udziale przedstawiciela NFOŚiGW w pracach komisji przetargowej lub w procedurze mającej na celu wybór najlepszej oferty (oczywiście osoba nadzorująca nie uczestniczy w procesie oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej), lub kontroli prawidłowości wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia. Nawet w sytuacji, kiedy uruchomienie procedury udzielania zamówień publicznych przez beneficjenta nastąpiło jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie, ale po złożeniu wniosku, NFOŚiGW może skontrolować fakt stosowania przez beneficjenta odpowiednich procedur z ustawy – Prawo zamówień publicznych lub procedury uproszczonej określonej w SPO-WKP. W takim przypadku beneficjent dostarcza do siedziby NFOŚiGW odpowiednią dokumentację potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »