| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

Wnioskowanie przez beneficjenta o wypłatę środków finansowych
Aby otrzymać dofinansowanie inwestycji, czyli refundację poniesionych kosztów, beneficjent jest zobowiązany do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz. 2206).
Beneficjent składa wypełniony wniosek w NFOŚiGW. Wraz z wnioskiem beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie płatności (kopie faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, kopie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych) oraz odpowiednich dokumentów w przypadku zakupu używanego środka trwałego (np. certyfikaty potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm). Należy także pamiętać, że wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w postaci kserokopii z oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem. Do wniosku o płatność beneficjent dołącza również dokumentację potwierdzającą wykonanie rzeczowe projektu lub jego etapu, zgodnie z warunkami umowy.
W ramach wniosku o płatność beneficjent informuje o:
kwocie kwalifikowanej dla każdej faktury z wyszczególnieniem kwoty VAT,
podziale ogólnej kwoty kwalifikowanej wniosku na kategorie wydatków,
podziale ogólnej kwoty kwalifikowanej wniosku na źródła finansowania.
Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek o płatność jest jednocześnie podstawą do dokonania przez NFOŚiGW końcowego rozliczenia rzeczowego, beneficjent przedkłada dodatkowo wszelkie dokumenty wymagane w umowie o dofinansowanie projektu. Obejmuje to m.in. kserokopie świadectw przejęcia lub w niektórych przypadkach świadectw wykonania inwestycji wraz z załączonymi do nich protokołami odbioru i protokołami przekazania, np. instalacji do eksploatacji, zestawienia obiektów wykonanych w ramach rozliczanego przedsięwzięcia itp.
W przypadku braku wymaganych dokumentów lub niejasności beneficjent, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez NFOŚiGW, pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność, jest zobowiązany do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień. Jeśli beneficjent nie uzupełni braków w terminie, wniosek o refundację akceptowany jest do wysokości zatwierdzonych wydatków. Pozostała kwota wniosku będzie podlegała ponownej weryfikacji po dostarczeniu wymaganych wyjaśnień lub uzupełnieniu braków.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »