| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

Otrzymanie refundacji przez beneficjenta jest warunkowane poprawnością rozliczenia i udokumentowania wydatków oraz terminowością przedkładania sprawozdań. Jeśli wymagane dokumenty są prawidłowe i kompletne, NFOŚiGW przekazuje płatność na rachunek bankowy beneficjenta, podany w umowie o dofinansowanie projektu.
Zwrot dofinansowania
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczącej realizacji projektu NFOŚiGW żąda od beneficjenta zwrotu przekazanych środków w wysokości odpowiedniej dla stwierdzonej nieprawidłowości wraz z wymaganymi odsetkami w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie. Zwrot kwot następuje na podstawie odpowiednich zapisów umowy o dofinansowaniu, zgodnie z którą pomoc została przyznana.
W przypadku kiedy beneficjent nie dokonuje zwrotu wymaganej kwoty w określonym terminie oraz nie ma możliwości zmniejszenia o taką wysokość kwot przyszłej refundacji, NFOŚiGW występuje do sądu z powództwem cywilnym. Możliwe jest odstąpienie od drogi sądowej w przypadku, kiedy:
• wartość długu jest znikoma,
• istnieje uzasadniona pewność, że beneficjent zwróci żądane kwoty lub też że w przyszłości będzie możliwe ich odzyskanie poprzez zmniejszenie refundacji kolejnych wydatków, przy jednoczesnej możliwości dokonania odpowiedniego zabezpieczenia na majątku dłużnika,
• zachodzą inne okoliczności uzasadniające czasowe odstąpienie od powództwa,
• zachodzą inne okoliczności uzasadniające ostateczne odstąpienie od powództwa.
Jedynie w przypadku niewywiązania się beneficjenta z postanowień umowy z przyczyn spowodowanych tzw. siłą wyższą (np. klęska żywiołowa), beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację inwestycji.
Rozwiązanie umowy o dofinansowanie
Trudno jest nazwać rozwiązanie umowy obowiązkiem beneficjenta, ale warto wspomnieć, że zarówno przedsiębiorca, jak i NFOŚiGW mają do tego prawo. Muszą jedynie zachować miesięczny termin wypowiedzenia i podać przyczyny takiego postępowania. Należy pamiętać, że ww. umowa może być wypowiedziana ze strony NFOŚiGW, jeśli beneficjent nie wykonuje jej postanowień, a w szczególności, gdy realizuje przedsięwzięcie w sposób niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odmawia poddania się kontroli lub gdy w wyniku kontroli stwierdzono poważne nieprawidłowości (np. beneficjent przedstawił niezgodne ze stanem faktycznym dokumenty, dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających realizacji umowy, opóźnia się w spłacie pożyczki lub odsetek należnych pożyczkodawcy, nie użytkuje inwestycji będącej przedmiotem umowy zgodnie z przeznaczeniem).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »