| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Amortyzacja > Amortyzacja - bilansowa i podatkowa

Amortyzacja - bilansowa i podatkowa

Posiadane przez przedsiębiorcę środki trwałe w firmie zużywają się z upływem czasu, co oznacza, że ich wartość maleje. Należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, aż do całkowitego zużycia środka trwałego, dzięki czemu wartość początkowa środka trwałego jest stopniowo ujmowana w kosztach podatkowych. Przedsiębiorcy mają do wyboru parę metod (sposobów) amortyzacji podatkowej środków trwałych, z którymi warto się zapoznać przed dokonaniem wyboru.

Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

Zasadniczą różnicą pomiędzy amortyzacją bilansową, a podatkową jest okres na jaki amortyzacja jest zaplanowana. Amortyzacja bilansowa i podatkowa ma różny czas odpisów.

Amortyzacja bilansowa według ustawy o rachunkowości ma odzwierciedlać planowany okres użytkowania środka trwałego. Ważne jest to, że decyzję o ustaleniu stawki amortyzacji podejmuje kierownik jednostki. Natomiast amortyzacja podatkowa wynika z ustaw o podatkach dochodowych, czyli jest narzucona odgórnie, z możliwością używania pewnych preferencji jak np. amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis.

Art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:

1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały;

2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego;

3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem;

4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego;

5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Amortyzacja w prawie bilansowym

Prawo bilansowe podchodzi trochę inaczej do niektórych spraw, które są związane z amortyzacją niż prawo podatkowe. Zróżnicowanie dotyczy m.in. czasu rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych, wyłączeń z amortyzacji, stawek i metod amortyzacji.

Zgodnie z prawem bilansowym amortyzuje się składniki rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie wcześniej niż w momencie oddania ich do użytkowania. Nie amortyzuje się więc, np. środków trwałych będących w budowie.

Amortyzacja w prawie podatkowym

Na podstawie prawa podatkowego amortyzację należy zacząć pierwszego dnia miesiąca, gdzie składnik wprowadzono do ewidencji. Środki trwałe umieszcza się do ewidencji najpóźniej podczas miesiąca przekazania ich do użytkowania.

Wartość niematerialną i prawną i środek trwały amortyzuje się do momentu, gdy ich umorzenie:

⦁ składnik majątku zostanie sprzedany, oddany,

⦁ zrówna się z wartością początkową pomniejszoną w niektórych przypadkach o przewidywaną wartość odzyskiwalną,

⦁ z  innych powodów wycofany z użytkowania.

Czy amortyzacja bilansowa  i podatkowa są sobie równe? Taka sytuacja spotykana jest z reguły w mikro i małych przedsiębiorstwach, spółkach kiedy, prowadzenie zlecono biuru rachunkowemu. Stawkę amortyzacji bilansowej i podatkowej określa się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Aczkolwiek ustawa o rachunkowości nie wspomina o takiej ewentualności, ale również jej nie wyklucza, jeśli kierownik jednostki uzna, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym odzwierciedlają ekonomiczną użyteczność środka trwałego.

strona Ma - konto 07 (Umorzenie środka trwałego)

strona Wn - konto 40-1 (Amortyzacja)

Księgowanie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wygląda w sposób następujący:

Przykład ewidencji

⦁ naliczono zużycie na posiadane środki trwałe, w oparciu o przyjęte 10%, wyliczona kwota zużycia z jednej strony jest kosztem o nazwie amortyzacja a z drugiej strony zwiększa wartość dotychczasowego zużycia,

⦁ zakupiono środek trwały o niskiej wartości początkowej,

⦁ zaksięgowano zużycie środka trwałego o niskiej wartości początkowej.

Legenda: OT – otrzymanie środka trwałego, FA – faktura, PK – polecenie księgowania

Autor: Żaneta Dulczykowska i Katarzyna Spysińska, Systim.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »