| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Amortyzacja > Od kiedy amortyzować znaki towarowe

Od kiedy amortyzować znaki towarowe

Spółka z o.o. „A” otrzyma wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki „B”. W skład przedsiębiorstwa weszły prawa do znaków towarowych wytworzonych przez spółkę „B”. Czy i od kiedy spółka „A” może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa?

Dla skutecznego przeniesienia prawa ochronnego oraz prawa do zgłoszonego znaku towarowego w myśl PWP konieczna jest forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności (odpowiednio art. 162 PWP w związku z art. 67 PWP oraz art. 127 PWP). Dla skuteczności przejścia praw do znaków towarowych bez znaczenia jest kwestia ich rejestracji w Urzędzie Patentowym. W konsekwencji spółka nabędzie prawa do znaków towarowych z chwilą podpisania aktu notarialnego dokumentującego aport przedsiębiorstwa.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 czerwca 2008 r. (nr IP-PB3-423-412/08-4/MS):

Jeżeli w związku z wniesieniem do spółki przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi również zarejestrowany znak towarowy, zachowana jest forma notarialna, mająca pierwszeństwo nad formą pisemną, to w takim przypadku dochodzi również do skutecznego przeniesienia na spółkę prawa do znaku towarowego. Wpis do rejestru patentowego stanowi jedynie przesłankę domniemania co do praw własności, nie decyduje jednak o prawie do korzystania.

Stanowisko to potwierdza także Ministerstwo Finansów - Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w piśmie zatytułowanym: „Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego”, opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 4/2007:

Na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają prawa określone w Prawie własności przemysłowej, nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania. Z kolei z art. 67 ust. 3 Prawa własności przemysłowej wynika, iż przeniesienie tego prawa staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru patentowego. Zatem, jeżeli w związku z wniesieniem do spółki z o.o. przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi również zarejestrowany znak towarowy, zachowana jest forma notarialna, (...) to w takim przypadku dochodzi także do skutecznego przeniesienia na spółkę prawa do tego znaku, czyli nabycia takiego prawa.

Spółka z o.o. nabędzie prawo do znaku towarowego z momentem wniesienia aportu, tj. z dniem wniesienia przedsiębiorstwa. Dzień ten jest zapewne określony w akcie notarialnym, na podstawie którego dokonywany jest aport. Jeżeli jednak w akcie notarialnym nie została wskazana data wydania spółce z o.o. przedsiębiorstwa wraz z prawem do znaku towarowego, to za najwcześniejszą datę przekazania do używania prawa do znaku towarowego należy uznać dzień podpisania aktu notarialnego. Amortyzację prawa do znaku towarowego należy rozpocząć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wydania przedsiębiorstwa spółce. Prawo do znaku towarowego podlega ujęciu w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Wpis powinien mieć miejsce najpóźniej w miesiącu przekazania prawa do używania. W praktyce będzie to data wydania przedsiębiorstwa spółce.

PRZYKŁAD

Wspólnicy spółki akcyjnej wnieśli jako wkład niepieniężny do spółki z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci oddziału produkcyjnego spółki. W skład aktywów należących do wniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodziło również prawo do znaku towarowego. Akt notarialny, na podstawie którego wniesiono aportem przedsiębiorstwo, został podpisany 1 sierpnia 2008 r. Datę wydania zorganizowanej części przedsiębiorstwa z prawami do znaku towarowego spółce z o.o. określono na 30 września. Za datę przekazania do używania prawa do znaku towarowego spółka z o.o. może przyjąć najwcześniej 30 września. Tym samym amortyzację tego prawa spółka może rozpocząć dopiero od 1 października.

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych jako wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż 60 miesięcy (art. 16m ust. 1 pkt 4 updop). Tym samym roczna stawka amortyzacji prawa do znaku towarowego nie może przekroczyć 20%.

WAŻNE!

Roczna stawka amortyzacji prawa do znaku towarowego nie może przekroczyć 20%.

• art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK