| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Zakup i sprzedaż w walucie - ujęcie w ewidencji księgowej

Zakup i sprzedaż w walucie - ujęcie w ewidencji księgowej

Jak dokonywać ujęcia w ewidencji księgowej w przypadku zakupu i sprzedaży w walucie obcej?

Wystawienie faktury w terminie późniejszym niż data powstania przychodu (dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub częściowego wykonania usługi) powoduje, że nie możemy do przeliczenia tego przychodu zastosować średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tylko kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. A zatem może powstać rozbieżność między przeliczeniem przychodu na potrzeby podatku dochodowego, a przeliczeniem podstawy opodatkowania na potrzeby podatku od towarów i usług o czym mowa poniżej.


Zakup i sprzedaż w walucie - ujęcie rachunkowe


Zgodnie z art. 30. ust.2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. A zatem ten sam kurs jest stosowany zarówno do celów podatkowych jak i bilansowych.

 

Zakupu i sprzedaży w walucie - ustawa o podatku od towarów i usług


Zgodnie z art. 31a. ust. 1. ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. (art. 31a ust. 2).

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 04.08.2010 sygn.: IBPP2/443-401/10/WN "(...) Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż podatnicy dokonujący przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności co do wyboru sposobu przeliczania waluty, gdyż zasady przeliczania tych kwot zostały wyraźnie określone w przywołanych przepisach. Kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, o ile jest ona wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia lub na dzień powstania obowiązku podatkowego, w przypadku kiedy faktura nie została wystawiona w terminie (...)".

A zatem kluczowe dla ustalenia dnia właściwego do przeliczenia waluty obcej jest ustalenie momentu (dnia) powstania obowiązku podatkowego dla danej transakcji. Na podstawie przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniami określonymi ustawą. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W sytuacji, gdy faktura nie zostanie wystawiona w prawidłowym terminie, może powstać rozbieżność między kursem zastosowanym dla ujęcia przychodu i kosztu, a kursem dla podatku VAT.

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi. A zatem dokument SAD importowy i wykazana tam kwota VAT, przeliczona wg kursu celnego jest kwotą podatku naliczonego do odliczenia w danej deklaracji VAT.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535

- Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307

- Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654

- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223

Barbara Mielcarska

Outsourcing Rachunkowości

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla księgowych i biur rachunkowych198.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK