| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja wydatków związanych z poręczeniem kredytowym

Klasyfikacja wydatków związanych z poręczeniem kredytowym

Spółka udzieliła gwarancji (poręczenia) podmiotowi ubiegającemu się o kredyt. Niestety, kredytobiorca zaprzestał spłacania rat kredytowych, w związku z tym obowiązek dalszych spłat spadł na spółkę. Gdzie zakwalifikować poniesione koszty i jak to zaewidencjonować?

Utworzenie rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania związane z operacjami finansowymi odnosi się na konto „Inne koszty finansowe”. Natomiast rezerwy niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną należy wykazać na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Poręczenie kredytowe nie jest bezpośrednio związane z działalnością spółki, ale można je również zakwalifikować jako zobowiązanie związane z operacjami finansowymi. Niestety, nie ma jednolitego poglądu na ten temat, dlatego nie będzie też błędem zakwalifikowanie tego rodzaju rezerw do pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa może przebiegać w następujący sposób:

1. Udzielenie poręczenia - ewidencja pozabilansowa:

Ma „Zobowiązania warunkowe”

- w analityce „Poręczenie kredytu”.

2. Utworzenie rezerwy w związku z niewypłacalnością dłużnika. Rezerwa tworzona jest do wysokości kwoty, jaką poręczyciel będzie zobowiązany zapłacić:

Wn „Inne koszty finansowe”, „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma „Rezerwy na zobowiązania”.

3. Uregulowanie zobowiązania objętego poręczeniem:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia”,

Ma „Rachunek bankowy”.

4. Rozwiązanie utworzonej rezerwy:

Wn „Rezerwy na zobowiązania”,

Ma „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia”.

5. Wykreślenie zobowiązania warunkowego z ewidencji pozabilansowej:

Wn „Zobowiązania warunkowe”

- w analityce „Poręczenie kredytu”.

Jeśli spółka udzielająca poręczenia nie utworzyła wcześniej na nie rezerwy, to w koszty księguje je w momencie otrzymania wezwania do zapłaty, zapisem:

Wn „Inne koszty finansowe”, „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia”.

Uregulowanie zobowiązania:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia”,

Ma „Rachunek bankowy”.

Jeżeli kredytobiorca ureguluje swoje zobowiązanie wobec poręczyciela, otrzymaną należność trzeba uwzględnić w pozostałych przychodach operacyjnych:

Wn „Rachunek bankowy”,

Ma „Inne przychody finansowe”, „Pozostałe przychody operacyjne”.

W przypadku gdy poręczyciel nie otrzyma od kredytobiorcy należnej kwoty, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Przykład

Spółka X udzieliła poręczenia kredytowego spółce Y. Kredyt zaciągnięty przez spółkę Y wynosi 250 000 zł. Na dzień bilansowy spółka X uzyskała informację, że spółka Y ma kłopoty finansowe i istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania przez wierzyciela (bank) udzielonego przez spółkę X poręczenia. Koszty rezerwy na poręczenie kredytowe, zgodnie z polityką rachunkowości spółki, odnoszone są w ciężar kosztów finansowych.

Ewidencja księgowa

1. Udzielenie poręczenia - ewidencja pozabilansowa - do wysokości zaciągniętego kredytu:

Ma„Zobowiązania warunkowe” 250 000

- w analityce „Poręczenie kredytu”

2. Utworzenie rezerwy w związku z niewypłacalnością dłużnika. Według analiz przeprowadzonych przez spółkę X wartość prawdopodobnego zobowiązania wynosi 60 000 zł:

Wn„Inne koszty finansowe” 60 000

Ma„Rezerwy na zobowiązania” 60 000

3. Spółka X otrzymała od banku informację, że dłużnik (spółka Y) zaprzestał spłacania rat kredytowych i dlatego wezwano poręczyciela do uregulowania zobowiązania w wysokości 45 000 zł. Spółka X zobowiązanie uregulowała:

Wn„Pozostałe rozrachunki” 45 000

- w analityce „Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia”

Ma„Rachunek bankowy” 45 000

4. Rozwiązanie rezerwy do wysokości kwoty kredytu spłaconego przez poręczyciela:

Wn„Rezerwy na zobowiązania” 45 000

Ma„Pozostałe rozrachunki” 45 000

- w analityce „Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia”

5. Spółka Y zwróciła spółce X zapłacone przez nią zobowiązanie z tytułu poręczenia:

Wn„Rachunek bankowy” 45 000

Ma„Inne przychody finansowe” 45 000

6. Uzyskano informację, że spółka Y spłaciła kredyt, w związku z czym poręczenie wygasło. Wyksięgowano pozostałą część niewykorzystanej rezerwy:

Wn„Rezerwy na zobowiązania” 15 000

Ma„Inne przychody finansowe” 15 000

7. Wyksięgowanie poręczenia z ewidencji pozabilansowej:

Wn„Zobowiązania warunkowe” 250 000

- w analityce „Poręczenie kredytu”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 876-887 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557

• art. 3 ust. 1 pkt 28, art. 35d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Urszula Kucypera

główna księgowa

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »