| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak rozliczyć w księgach zakup środków trwałych sfinansowanych z PFRON

Jak rozliczyć w księgach zakup środków trwałych sfinansowanych z PFRON

Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środka trwałego dla osoby niepełnosprawnej? Zakup ten będzie refundowany z PFRON. Czy środek trwały będzie mógł być amortyzowany? Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT? Jak rozliczyć otrzymane dofinansowanie?

Pracodawca, który uzyskał pomoc w kwocie wyższej od należnej, obowiązany jest do jej zwrotu w terminie do 15 lutego następnego roku. W tym samym terminie składa on informację o wysokości faktycznie poniesionych w okresie sprawozdawczym podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, która jest podstawą do ustalenia wysokości zwrotu.

Przykład

Spółka otrzymała dotację w wysokości 10 000 zł na zakup środka trwałego przeznaczonego dla pracownika niepełnosprawnego.

Państwowa Inspekcja Pracy wydała pozytywną opinię o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Całkowita wartość środka trwałego oddanego do używania wynosi 15 000 zł.

Spółka oceniła, że dodatkowy koszt przystosowania stanowiska pracy (montaż dodatkowych urządzeń) wyniósł 5000 zł, w związku z czym zobowiązana jest do zwrotu części otrzymanej dotacji, tj. 5000 zł.

Środek trwały będzie amortyzowany przez pięć lat.

1. Otrzymanie dotacji z PFRON na zakup środka trwałego:

Wn „Rachunek bankowy” 10 000,00

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 10 000,00

- w analityce „Dofinansowanie z PFRON”

2. Zakup środka trwałego oraz instalacja dodatkowych urządzeń:

Wn „Środki trwałe w budowie” 15 000,00

Wn „VAT naliczony” 3 300,00

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 18 300,00

3. Przeksięgowanie wszystkich kosztów związanych bezpośrednio z zakupem i montażem środka trwałego pod datą przekazania go do używania:

Wn „Środki trwałe” 15 000,00

Ma „Środki trwałe w budowie” 15 000,00

4. W następnym miesiącu naliczono i zaksięgowano amortyzację bilansową:

15 000 zł : 5 lat = 3000 zł

3000 zł : 12 miesięcy = 250 zł

Wn „Amortyzacja” 250,00

Ma „Umorzenie środków trwałych” 250,00

5. Równoległe księgowanie (na podstawie polecenia księgowania):

5000 zł : 5 lat = 1000 zł

1000 zł : 12 miesięcy = 83,33 zł

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 83,33

- w analityce „Dofinansowanie z PFRON”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 83,33

Ponieważ z otrzymanej dotacji przedsiębiorca wykorzystał na przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej tylko część pieniędzy, ma on obowiązek zwrócić na konto PFRON nienależne środki.

6. Zwrot na konto Funduszu niewykorzystanych środków:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 5 000,00

- w analityce „Dofinansowanie z PFRON”

Ma „Rachunek bankowy” 5 000,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

UWAGA!

Dofinansowanie otrzymane z PFRON na zakup środków trwałych nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, a odpisy amortyzacyjne w proporcji do otrzymanego dofinansowania nie są kosztami uzyskania przychodów.

Prawo do odliczenia VAT od środków trwałych kupionych z dopłat uzyskanych z funduszu wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o VAT. Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych, wówczas będzie miał zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

• art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

• art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 26 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. Nr 123, poz. 776; ost.zm Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791

Maryla Piotrowska

główna księgowa z licencją MF

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »