| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Ewidencja księgowa refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy

Ewidencja księgowa refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy

Firma otrzymała z powiatowego urzędu pracy (Funduszu Pracy) refundację kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Zakupiono w związku tym niezbędne środki trwałe i wyposażenie. W jaki sposób należy ująć te operacje w ewidencji księgowej?

– Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” oraz Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Refundację wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ujętych w kosztach zużycia materiałów odnosi się bezpośrednio w pozostałe przychody operacyjne zapisem:

– Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” oraz Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Na koncie 24 „Pozostałe rozrachunki” pozostanie saldo oznaczające VAT podlegający odliczeniu do czasu zwrotu kwoty VAT do urzędu pracy.

Koszty zakupu materiałów i towarów w księgach rachunkowych

PRZYKŁAD

Wyposażenie stanowiska

W kwietniu 2015 r. jednostka poniosła koszty wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego na zakup:

– środka trwałego o wartości 12 300 zł (w tym VAT 2300 zł),

– pozostałego wyposażenia o wartości 3690 zł (w tym VAT 690 zł).

Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W maju 2015 r. otrzymała refundację w wysokości 15 990 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy o refundację jednostka zwróciła na rachunek urzędu pracy kwotę odliczonego VAT od zakupionego środka trwałego oraz pozostałego wyposażenia. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym.

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. FV – zakup środka trwałego wartość brutto 15 990 zł: strona Wn konta Rozliczenie zakupu oraz strona Ma konta Rozrachunki z dostawcami;

2. PK – rozliczenie zakupu:

a) OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania kwota 10 000 zł: strona Wn konta Środki trwałe oraz strona Ma konta Rozliczenie zakupu;

b) PK – wartość wyposażenia kwota 3000 zł: strona Wn konta Zużycie materiałów i energii oraz strona Ma konta Rozliczenie zakupu;

c) VAT naliczony kwota 2990 zł: strona Wn konta VAT naliczony oraz strona Ma konta Rozliczenie zakupu;

3. WB – zapłata zobowiązania wobec dostawcy kwota 15 990 zł: strona Wn konta Rozrachunki z dostawcami oraz strona Ma konta Rachunek bankowy;

4. WB – wpływ refundacji kwota 15 990 zł: strona Wn konta Rachunek bankowy oraz strona Ma konta Pozostałe rozrachunki;

5. WB – zwrot VAT naliczony na rachunek bankowy urzędu skarbowego kwota 2990 zł: strona Wn konta Rachunek bankowy oraz strona Ma konta VAT naliczony;

6. PK – rozliczenie refundacji:

a) część dotycząca środka trwałego kwota 10 000 zł: strona Wn konta Pozostałe rozrachunki oraz strona Ma konta Rozliczenia międzyokresowe;

b) część dotycząca wyposażenia kwota 3000 zł: strona Wn konta Pozostałe rozrachunki oraz strona Ma konta Pozostałe przychody operacyjne;

7. WB – zwrot VAT do PUP kwota 2990 zł: strona Wn konta Pozostałe rozrachunki oraz strona Ma konta Rachunek bankowy.

Halina Zabrocka

 specjalistka z zakresu rachunkowości

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 457 ze zm.).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »