| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Weksel w księgach rachunkowych

Weksel w księgach rachunkowych

Jak ująć w księgach rachunkowych weksel własny? Jak zaewidencjonować otrzymany od kontrahenta weksel będący zapłatą za towar? Czym jest dyskonto weksla? Jak ewidencjonować weksle własne in blanco wydane jako zabezpieczenie spłaty kredytu?

 

Należy mieć na uwadze, że w ewidencji analitycznej należy uwzględnić podział na weksle płatne do 3 miesięcy i płatne powyżej 3 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli więc weksle obce są płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia, zaliczane są do innych środków pieniężnych. Natomiast weksle płatne po upływie 3 miesięcy od daty ich wystawienia zaliczają się do innych inwestycji krótkoterminowych. Podziału weksli obcych na te zaliczane do środków pieniężnych i te zaliczane do krótkoterminowych aktywów finansowych odbywa się na dzień bilansowy (jednostka przeprowadza analizę salda konta „Inne środki pieniężne”).

Ewentualne różnice między wartością nominalną weksli a sumą ich zakupu wpływają na przychody lub koszty finansowe. Wszelkie koszty związane z emisją weksli, czyli zakup blankietów wekslowych, opłaty skarbowe, zalicza się do kosztów finansowych. Jeśli z różnych powodów jednostka dokona odpisania weksli umorzonych, to wartość tę powinno się zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych.

Poniżej prezentujemy księgowania weksli w podziale na ewidencję weksli przez wystawcę i ewidencję weksli przez posiadacza1.

Tab. Ewidencja operacji na wekslach własnych

Tab. Operacje gospodarcze z użyciem weksli obcych

 

Jeśli zaś chodzi o weksle in blanco, to są one ujmowane w ewidencji pozabilansowej zarówno przez wystawcę, jak i przez akceptanta. Z uwagi na fakt, że brak jest na nim wartości, jest rejestrowany jedynie w postaci ilościowej.

Przykłady

1. Firma KOR sprzedała usługi o wartości 40 000 zł. Jednostka przyjęła od swojego kontrahenta weksel, który jest płatny po upływie 36 dni. Przy stopie dyskontowej 10 proc. suma wekslowa wyliczona została w następujący sposób:

Przy obliczeniu sumy wekslowej wykorzystano następujący wzór:

gdzie:

K - suma wekslowa

F - kwota udzielonego kredytu wekslowego,

d - roczna stopa kredytu wekslowego,

t - liczba dni upływających od dnia wystawienia do dnia jego płatności.

Otrzymanym wekslem jeszcze w tym samym dniu zapłacono za zakupione materiały (zakup od jednostki niepowiązanej). Stosując stopę dyskontową również 10 proc., kwota potrąconych odsetek przez nabywcę weksla wyniesie:

D = (10 x 36 : 365) x (40 398,45 : 100) = 398,45 zł

Uwaga: do obliczenia wykorzystano poniższy wzór:

gdzie: D - odsetki.

Ewidencja księgowa powyższych operacji będzie miała następujący przebieg:

2. Firma A przedstawiła weksel do dyskonta w banku. Termin płatności weksla przypadał dopiero 30 dni później. Otrzymany od kontrahenta weksel opiewał na kwotę 40 000 zł. Stopa dyskontowa weksli w banku wyniosła 10 proc. W tym wypadku kwota odsetek dyskontowych pobranych przez bank wynosi:

10 x (30 : 365) x (40 000 : 100) = 328,77 zł.

Księgowanie dyskonta weksla wygląda w następujący sposób:

Podstawa prawna:

ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

 


1 Przy opracowywaniu schematów ewidencyjnych oparto się na propozycji „Rachunkowość”, PWN, Warszawa 1997.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK