| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Import w księgach rachunkowych

Import w księgach rachunkowych

Spółka importuje towary. W jaki sposób zaewidencjonować zobowiązania z tytułu zakupu towaru? Jak należy wycenić wartość towaru przyjętego na magazyn oraz ustalać różnice kursowe? Który dzień należy uznać za dzień poniesienia kosztu: dzień wystawienia faktury importowej przez kontrahenta czy dzień ujęcia faktury w księgach? A może jest to dzień wprowadzenia zakupu do ksiąg, tj. wystawienia PZ? Co należy zrobić w sytuacji, gdy kontrahent wystawia dwie faktury: jedną na potrzeby SAD, drugą w celu płatności, a daty tych dwóch dokumentów nie pokrywają się ze sobą? Spółka ustala różnice kursowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

(...) wyrażone w walutach obcych operacje Spółka powinna przeliczać, zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych, na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

1. kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług jednostka korzysta - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

2. średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Dla wyceny towarów handlowych nabytych w imporcie znaczenie ma kurs w momencie nabycia, tj. wynikający z SAD. Niezależnie od przyjętej metody ustalania różnic kursowych różnica kursowa powstała między dniem nabycia i dniem uregulowania zobowiązań nie wpływa na wycenę początkową towarów.

Ewentualna zmiana ceny towarów może być spowodowana utratą ich przydatności i wynikającym z niej dokonanym odpisem aktualizującym i nie ma związku z różnicami kursowymi. Zmiana kursów walut obcych w przypadku ustalania różnic metodą rachunkową może mieć natomiast wpływ na wysokość zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego - importera. Ponieważ na koniec wybranego okresu jednostka dokonuje ponownej wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, więc wysokość nieopłaconego wobec dostawcy zobowiązania może wzrosnąć lub zmaleć, stosownie do ruchów kursów waluty obcej. Skutki tej zmiany będą odniesione na koszty lub przychody finansowe i stanowić będą koszt uzyskania przychodu jednostki.

Jak rozliczać różnice kursowe metodą rachunkową

Podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

Kwestią sporną pozostaje fakt otrzymania od kontrahenta dwóch faktur dokumentujących tę samą operację: jedną na potrzeby odprawy celnej, drugą na potrzeby płatności. Przy ocenie, który dokument jest właściwy, należałoby uwzględnić fakt, że dokumentem wprowadzonym do obrotu, będącym podstawą ustalenia cła oraz naliczenia VAT, była faktura wystawiona na potrzeby SAD. Tę fakturę należałoby uznać za dokumentującą nabycie towaru w rozumieniu art. 15 ust. 4e updop.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK