| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Jesteśmy jednostką budżetową. W tym roku po raz pierwszy będziemy sporządzać rachunek zysków i strat. W jaki sposób należy sporządzić „Rachunek zysków i strat jednostki” za 2006 r.?

Część D.III. „Pokrycie amortyzacji” - to wartość amortyzacji wykazana na koncie 761.
Część D.IV. „Inne przychody operacyjne” - to odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, nieodpłatnie otrzymane darowizny.
Część E. „Pozostałe koszty operacyjne” - to odpisane przedawnione umorzone należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.
Część F. „Zysk/strata z działalności operacyjnej” - to wartość części C + wartość części D - wartość części E.
Część G. „Przychody finansowe” - to wartość przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody ze sprzedaży akcji i udziałów, otrzymane odsetki od należności, odsetki od lokat na rachunkach bankowych.
Część H. „Koszty finansowe” - to odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, ujemne różnice kursowe, koszty operacji finansowych, np. odsetki od kredytów i pożyczek.
Część I. „Zysk/strata z działalności gospodarczej” - to wartość części F + wartość części G - wartość części H.
Część J. „Wynik zdarzeń nadzwyczajnych” - to różnica między zyskiem nadzwyczajnym a stratą nadzwyczajną.
Część K. „Zysk/strata brutto” - to wartość części I ± wartość części J.
 
Prawidłowo sporządzony rachunek zysków i strat jednostki powinien być zgodny z wynikiem finansowym ustalonym na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
Biorąc pod uwagę specyfikę działalności jednostek budżetowych, stwierdzić można, że ich wynik będzie z reguły ujemny.
PODSTAWY PRAWNE
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020)
• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 128, poz. 1069)

SYLWIA STONOGA

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »