| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Obowiązek potwierdzania sald z bankami i kontrahentami

Obowiązek potwierdzania sald z bankami i kontrahentami

Inwentaryzację należy zdefiniować jako określoną przepisami prawa formę weryfikacji wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej na określony dzień.

Ustawa o rachunkowości nie zabrania mu jednak wystąpić o potwierdzenie wysokości długu, jaki na nim ciąży - jeżeli uzna to za potrzebne lub stosowne. Ponadto z artykułu 26 uor wynika, że posiadane zobowiązania jednostki inwentaryzują metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Dlatego też, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jednostki sektora budżetowego powinny ujmować salda swoich zobowiązań w protokołach porównań ewidencji z posiadaną dokumentacją i ich weryfikacji. Jeżeli jednostka posiada potwierdzenie salda zobowiązania przez wierzyciela, wymienia je w takim protokole, jako główny (lub jedyny) dokument potwierdzający realność i wiarygodność salda.

„Potwierdzenie salda” powinno zawierać:

1) nazwę „POTWIERDZENIE SALDA NALEŻNOŚCI”

2) nazwę i adres wierzyciela,

3) nazwę i adres dłużnika,

4) specyfikację należności, w tym:

• kwotę należności (saldo),

• wskazanie dokumentu, z którego wynika należność, np. Faktura VAT nr 0999/2007, Rachunek nr 77/2007, nota obciążeniowa 12/2007,

• z jakiego dnia jest ten dokument,

• rodzaj operacji, np. wynajem lokalu za 12/2007,

5) podpis osoby upoważnionej do wystawiania potwierdzenia salda.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

„Milczące” potwierdzanie sald

Nie ma obecnie przepisów prawa w zakresie inwentaryzacji zezwalających na tzw. milczące potwierdzenie salda. Brak odpowiedzi dłużnika na wysłane przez wierzyciela potwierdzenie salda oznacza saldo niepotwierdzone. Jeżeli saldo należności nie zostanie potwierdzone przez kontrahenta, należy dokonać inwentaryzacji takiej należności w drodze weryfikacji realnej wartości należności.

Potwierdzanie tzw. sald zerowych

Przepisy bilansowe nie przewidują także rezygnacji z uzgadniania sald niewielkich, tzw. zerowych. Dla sald, które zostały wcześniej uregulowane, potwierdzenie sald jest tylko formalnością. Jednakże, gdy salda dotyczą kontrahentów, z którymi łączą jednostkę różnorodne transakcje, nie można uchylić się od ich weryfikacji.

Formy potwierdzenia sald długoterminowych należności budżetowych

Uzgodnienie sald należności może się odbywać w różnych formach, a mianowicie:

pisemnej na drukach ogólnie dostępnych - w praktyce stosowane są gotowe druki w trzech egzemplarzach, przy czym dwa z nich (A i B) wysyłane są do dłużnika (kontrahenta), a ostatni zostaje w jednostce, w aktach księgowości. Jeden z egzemplarzy powinien zostać zwrócony jednostce - z potwierdzeniem salda lub wyjaśnieniem jego niezgodności;

poprzez potwierdzenie na wydruku komputerowym z systemu finansowo-księgowego - w praktyce jest to wygodna do zastosowana forma, tym bardziej że wydruk często zawiera wykaz dowodów źródłowych składających się na saldo - z potwierdzeniem salda lub wyjaśnieniem jego niezgodności;

poprzez potwierdzenie faksem lub pocztą elektroniczną - pod warunkiem że forma taka będzie uwzględniona w „Instrukcji inwentaryzacyjnej”.

Bez względu na zastosowaną formę, saldo winno być potwierdzone poprzez umieszczenie wyrażenia: „Potwierdzam saldo” lub „Saldo niezgodne z powodu ....”.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540)

• Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »