| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Sumy depozytowe - ogólne zasady gromadzenia, przechowywania i zwrotu oraz ewidencji księgowej

Sumy depozytowe - ogólne zasady gromadzenia, przechowywania i zwrotu oraz ewidencji księgowej

Większość jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego gromadzi sumy depozytowe z różnych tytułów. Odpowiedni sposób ich przyjmowania, przechowywania, rozliczania i ewidencjonowania ma wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych w zakresie ewidencji rozrachunków.

WADIA WNOSZONE W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIAMI O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zasady dotyczące wnoszenia, przechowywania i zwrotu sum depozytowych z tytułu wadiów, wnoszonych w związku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, zostały uregulowane w art. 45, 46, 85, 149 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu, w wysokości określonej przez zamawiającego, wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Jednostka ma obowiązek przechowywania wadiów wniesionych w pieniądzu na rachunku bankowym (ustawodawca nie zastrzegł, czy ma być to rachunek bankowy oprocentowany, czy też nie). Wadium jest przechowywane przez zamawiającego przez okres związania ofertą, wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z przepisami, może to być okres, w zależności od wartości zamówienia, wynoszący 30, 60 lub 90 dni.

W szczególnych przypadkach, określonych w ustawie, termin przechowywania wadium może ulec przedłużeniu w związku z wydłużeniem terminu związania ofertą. Zamawiający może raz z ważnych przyczyn, za zgodą wykonawców, przedłużyć termin związania ofertą na czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni. Termin związania ofertą może być również przedłużony w razie wniesienia protestu - o nieoznaczony czas konieczny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. W obu tych przypadkach wykonawcy są informowani o konieczności przedłużenia okresu, w jakim wadium będzie pozostawione w depozycie u zamawiającego; jeśli wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie traci prawa do zwrotu wadium.

Zwrot wadium wykonawcom, którzy nie wygrali postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powinien nastąpić niezwłocznie, gdy:

• upłynął termin związania ofertą,

• zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

• zamawiający (jednostka) unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wniesienia.

Jednostka ma również obowiązek zwrócić wadium niezwłocznie na wniosek wykonawców, którzy wycofali oferty przed upływem terminu do składania ofert oraz którzy zostali wykluczeni z postępowania i których oferty zostały odrzucone.

ZAPAMIĘTAJ!

W przypadku wykonawcy, z którym podpisano umowę o realizację zamówienia publicznego, zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że wykonawca ten złoży wniosek o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK