| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Bilans z wykonania budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Bilans z wykonania budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Specyfika i złożoność rachunkowości budżetowej znalazła swoje odbicie we wzorze bilansu z wykonania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano zasady formalne i szczegółowe sporządzania tego sprawozdania finansowego, omówiono poszczególne jego pozycje oraz przedstawiono powiązania sald określonych kont księgowych z pozycjami bilansu.

7) dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, jeżeli nie stanowią dochodów własnych jednostek budżetowych,

8) dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze dotyczące składników majątkowych Skarbu Państwa,

9) odsetki od środków na rachunkach bieżących państwowych jednostek budżetowych,

10) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa,

11) odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych,

12) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowią dochodów innych jednostek sektora finansów publicznych,

13) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa,

14) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw,

15) inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych,

16) po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa:

• środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych,

• środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa,

• środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich,

• niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego środki pieniężne gromadzą w szczególności z:

1) dochodów majątkowych, w tym:

• dotacji i środków otrzymanych na inwestycje,

• dochodów ze sprzedaży majątku,

• dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2) dochodów bieżących, w tym:

• dochodów własnych, których źródła szczegółowo określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

• subwencji ogólnej,

• dotacji celowych z budżetu państwa (oprócz dotacji celowych na inwestycje),

• udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,

• środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

• środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

• innych środków określonych w odrębnych przepisach.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK