| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Ewidencja księgowa inwestycji krótko- i długoterminowych

Ewidencja księgowa inwestycji krótko- i długoterminowych

Dla organizacji non profit inwestycje mogą stanowić znaczący element zarządzania płynnością. Wpływy środków pieniężnych w większości przypadków nie są związane z wydatkami. Dlatego w przypadku ewentualnych dużych nadwyżek środków pieniężnych warto się zastanowić nad ich krótko- lub długookresowym zainwestowaniem.

Do wyceny inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne po ujęciu początkowym jednostka może stosować jedną z wybranych, przewidywanych ustawą, metod: według tzw. kosztu historycznego lub według wartości godziwej. Wybraną metodę wyceny inwestycji długoterminowych należy opisać w zasadach (polityce) rachunkowości. Za wybór stosowanej metody wyceny odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Według metody tzw. kosztu historycznego inwestycje i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych, tj. jak nieruchomości zakwalifikowane do środków trwałych lub wartości niematerialne i prawne niestanowiące inwestycji. Oznacza to, że od wartości początkowej tych inwestycji dokonuje się odpowiednio odpisów amortyzacyjnych przez cały okres ich wykorzystania.

Jeżeli jednostka do wyceny tych inwestycji wybiera wycenę według wartości godziwej lub inaczej określonej wartości rynkowej, nie będzie dokonywała planowanych odpisów amortyzacyjnych. Na koniec okresu obrachunkowego, co najmniej raz na koniec roku, musi ona wyceniać posiadane inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według odpowiedniej wartości godziwej. Wartością tą może być cena rynkowa lub, jeżeli dla danego aktywa nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określona wartość godziwa. Ze względu na charakter nieruchomości ustalenie wartości godziwej nie powinno sprawiać żadnego problemu. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych wartością godziwą (w szczególności że są to nabyte wartości niematerialne i prawne) powinna być cena tej samej lub podobnej wartości niematerialnej lub prawnej.

W przypadku stosowania wyceny według wartości godziwej pojawia się pytanie, jak rozliczyć np. ewentualny wzrost wartości tych inwestycji. Artykuł 28 ust. 1 pkt 1a mówi, że inwestycje te powinny być wycenione według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej. Dopiero w punkcie 3 dotyczącym udziałów w innych jednostkach ustawa wymaga, by w przypadku przeszacowania tych aktywów różnicę w wycenie wykazać w kapitale z aktualizacji wyceny. Istnieje wiele sposobów rozwiązania tej kwestii.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości likwiduje ten problem, określając, że do pozostałych kosztów i przychodów zalicza się koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją tych inwestycji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »