| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego w jednostce non profit następują różne zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na realność danych w nim ujętych. Takie zdarzenia określa się mianem zdarzeń po dacie bilansu, zdarzeń po dniu bilansowym albo zdarzeń późniejszych. Na pytanie, jak należy postępować ze zdarzeniami po dacie bilansu, odpowiada art. 54 ustawy o rachunkowości oraz MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”.

1. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie lub powodują, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to powinna ona odpowiednio zmienić (skorygować) to sprawozdanie finansowe. W tym celu należy:

a) wprowadzić odpowiednie zapisy w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy,

b) powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub badał (przy założeniu, że jednostka zgodnie z art. 64 uor jest zobowiązana do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych).

2. Jeżeli zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

3. Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach dotyczących poprzedniego roku obrotowego, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym te informacje otrzymała (art. 54 ust. 2 uor).

Podejmując decyzję w zakresie ujęcia zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych, jednostka non profit powinna się kierować zasadą istotności. Przy czym w uor brak jest precyzyjnych wskazówek, które zdarzenia należy uznać za istotne.

Dlatego jednostka non profit musi sama ocenić, czy zdarzenie jest istotne dla wiernego i rzetelnego obrazu jednostki, i podjąć określone działanie, które, jak już powiedziano, zależy od momentu pozyskania informacji na temat zdarzenia.

W wypadku zdarzeń nieistotnych, mających miejsce po dniu bilansowym, a dotyczących roku ubiegłego, należy ich skutki ująć w księgach roku, w którym to zdarzenie zaistniało.

Sposób ujęcia skutków zdarzeń po dacie bilansu przedstawia tabela 2.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zdarzenia po dacie bilansu wymagające korekt

Do zdarzeń po dacie bilansu wymagających ujęcia w księgach rachunkowych roku obrotowego, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, można zaliczyć informacje o operacjach gospodarczych wpływających na zachowanie zasady współmierności kosztów i przychodów oraz przypisanie ich do właściwego okresu sprawozdawczego, jak też nowe dane o stanach występujących na dzień bilansowy.

W ustawie o rachunkowości brak jest wskazania, chociażby przykładowego, zdarzeń po dacie bilansu wymagających korekt. Zostały one podane w MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”. Ich przykłady zawiera poniższa ramka 3.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK