| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego w jednostce non profit następują różne zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na realność danych w nim ujętych. Takie zdarzenia określa się mianem zdarzeń po dacie bilansu, zdarzeń po dniu bilansowym albo zdarzeń późniejszych. Na pytanie, jak należy postępować ze zdarzeniami po dacie bilansu, odpowiada art. 54 ustawy o rachunkowości oraz MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”.

Zdarzenia po dniu bilansowym niewymagające korekt

Zdarzenia po dacie bilansu ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, mogą nie wymagać dokonywania korekt sprawozdania finansowego. Może to mieć miejsce wtedy, gdy nie wpływają one na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Jednocześnie zdarzenia te mogą wpływać na rzetelność i użyteczność sprawozdania finansowego i dlatego powinny być ujawnione w informacji dodatkowej.

Do zdarzeń po dniu bilansowym wymagających ujawnienia w informacji dodatkowej zalicza się takie, których ujawnienie utrudni prawidłową ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki non profit.

Przykłady zdarzeń po dacie bilansu w jednostkach non profit, wymagające korekty wpisów

• Otrzymanie obcych dowodów źródłowych dotyczących operacji gospodarczych mających miejsce w okresie sprawozdawczym (np. dokumenty sprzedaży).

• Ujawnienie wewnętrznych dowodów źródłowych o operacjach gospodarczych roku sprawozdawczego nieujętych w księgach (np. dokumenty inwentaryzacyjne dotyczące niedoborów zapasów).

• Zerwanie umowy dotyczącej sprzedaży usług stowarzyszenia.

• Sprzedaż środków trwałych przeznaczonych do likwidacji poniżej ustalonej uprzednio ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

• Wpłata należności objętej uprzednio na dzień bilansowy odpisem aktualizującym.

• Sprzedaż należności za cenę poniżej ustalonej uprzednio wartości netto na dzień bilansowy.

• Ujawnienie lub otrzymanie informacji o rzeczywistych kosztach usunięcia skutków zdarzeń losowych, np. pożaru.

• Błędy powodujące nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych.

Przykłady zdarzeń po dacie bilansu w jednostkach non profit, niewymagające korekt

• Zaniechanie określonego rodzaju działalności jednostki non profit, w wypadku gdy nie była uprzednio prezentowana na dzień bilansowy.

• Istotne rozszerzenie zakresu działalności jednostki po dniu bilansowym.

• Wystąpienie zdarzeń losowych po dniu bilansowym (np. kradzież, pożar).

• Zaciągnięcie znaczących pożyczek lub udzielenie wysokich gwarancji.

• Zakup lub sprzedaż istotnych składników majątkowych.

• Znaczący spadek ceny rynkowej posiadanych akcji.

• Zakończenie ważnego dla jednostki postępowania sądowego, dotyczącego roszczeń wynikających ze zdarzeń po dniu bilansowym.

Aby zakwalifikować zdarzenia po dacie bilansu do wymagających korekty lub tylko ujawnienia w informacji dodatkowej, konieczne jest dokonanie analizy każdego konkretnego przypadku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK