| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego w jednostce non profit następują różne zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na realność danych w nim ujętych. Takie zdarzenia określa się mianem zdarzeń po dacie bilansu, zdarzeń po dniu bilansowym albo zdarzeń późniejszych. Na pytanie, jak należy postępować ze zdarzeniami po dacie bilansu, odpowiada art. 54 ustawy o rachunkowości oraz MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”.

PRZYKŁAD 1

Po dniu bilansowym miało miejsce włamanie do biura fundacji. Straty spowodowane kradzieżą komputerów wynosiły 15 000 zł, których umorzenie wynosiło 5000 zł.

Mienie fundacji nie było ubezpieczone.

Ponieważ włamanie miało miejsce po dniu bilansowym, zdarzenie to nie wymaga korekty aktywów i pasywów, a jedynie ujęcia, ze względu na znaczenie, w informacji dodatkowej.

PRZYKŁAD 2

Zdarzenie z przykładu 1 miało miejsce przed dniem bilansowym.

Zdarzenie to wymaga korekty zasobów majątkowych fundacji (in minus) i wpłynie na sumę bilansową i rachunek wyników. W tym celu należy:

• Przeksięgować dotychczasowe umorzenie skradzionego środka trwałego na kwotę 5000 zł (Wn: Umorzenie środków trwałych, Ma: Środki trwałe).

• Przeksięgować wartości netto środka trwałego skradzionego 15 000 zł (Wn: Pozostałe koszty (operacyjne), Ma: Środki trwałe).

• Skorygować wynik finansowy (Ma: Pozostałe koszty, Wn: Wynik finansowy).

PRZYKŁAD 3

31 stycznia, przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, stowarzyszenie udzieliło poręczenia majątkowego jednostce „X” w celu zaciągnięcia kredytu bankowego. Udzielone poręczenie opiewało na kwotę 50 000 zł.

Zdarzenie wymaga ujęcia w informacji dodatkowej.

PRZYKŁAD 4

31 stycznia 2008 r. jednostka non profit przegrała proces sądowy o odszkodowanie na 30 000 zł, które musi zapłacić. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2007 r., jednostka wiedziała o wysokim prawdopodobieństwie przegrania procesu.

Ujawniony przez zdarzenie po dniu bilansowym stan wymaga korekty aktywów i pasywów na dzień bilansowy.

PRZYKŁAD 5

Na 31.12.2007 r. fundacja posiadała należności wykazane w bilansie w kwocie 150 000 zł. Przed zatwierdzeniem bilansu fundacja otrzymała informację o postawieniu dłużnika w stan upadłości.

Zdarzenie to wymaga dokonania korekty sprawozdania finansowego, bo potwierdza stan na dzień bilansowy.

Reasumując:

• Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie lub powodują, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to powinna ona odpowiednio zmienić (skorygować) to sprawozdanie finansowe.

• Jeżeli zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

• Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach dotyczących poprzedniego roku obrotowego, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym te informacje otrzymała.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• MSR nr 10 „Zdarzenia następujące po dacie bilansu”, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, SKwP, Warszawa 2007

 


1 Zakres czasowy tych zdarzeń ustawa o rachunkowości rozszerza na zdarzenia występujące przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Oznacza to, że jest on szerszy niż określony w MSR 10.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »