| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Najem lokalu w księgach rachunkowych jednostek non profit

Najem lokalu w księgach rachunkowych jednostek non profit

Prowadzenie działalności statutowej i ewentualnie gospodarczej przez jednostkę non profit wymaga dysponowania stosownym lokalem. Najczęściej są to pomieszczenia wynajmowane przez organizację. Efektem zawarcia umowy najmu lokalu jest powstanie różnorakich operacji gospodarczych, które - z uwagi na ich istotność - muszą być ujęte w księgach rachunkowych.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego, które jeszcze nie zostały poniesione. Są one spodziewane lub przewidywane i powstaną w przyszłości.

Bierne rozliczenia międzyokresowe wyrażają przypadające na bieżący okres sprawozdawczy prawdopodobne zobowiązania wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których wartość można określić wiarygodnie (na podstawie zawartej umowy najmu lokalu), lecz jeszcze niezaktualizowanych (niestanowiących zobowiązań).

Przykład

Jednostka non profit zawarła ze spółką „Lokum” umowę najmu lokalu. Lokal będzie eksploatowany przez 10 lat, poczynając od lipca bieżącego roku. Zgodnie z umową opłata czynszowa wynosi 3600 zł za kwartał i będzie opłacana z dołu. 10 września otrzymano fakturę za użytkowany lokal w miesiącach lipiec-wrzesień. Wartość netto czynszu to 3600 zł, podatek VAT 22%.

Operacje dotyczące czynszu za wynajem lokalu płatnego z dołu:

1. Utworzenie rezerwy na koszty dotyczące czynszu za najem lokalu za miesiąc lipiec; jego wartość wynika z zawartej umowy najmu oraz jej czasokresu: (3600 zł : 3 m-ce) = 1 200 zł

2. Utworzenie rezerwy na koszty dotyczące czynszu za najem lokalu za miesiąc sierpień (ewidencja w sierpniu) 1 200 zł

3. Utworzenie rezerwy na koszty dotyczące czynszu za najem lokalu za miesiąc wrzesień (ewidencja we wrześniu) 1 200 zł

4. Faktura VAT dotycząca czynszu z tytułu najmu lokalu za miesiące lipiec-wrzesień

a) wartość netto: 3 600 zl

b) podatek VAT: 792 zł

c) wartość brutto: 4 392 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Inne koszty związane z wynajmem lokalu

Poza czynszem jednostka non profit może ponosić także inne koszty związane z użytkowaniem wynajmowanego lokalu. Dotyczą one w szczególności opłat za:

a) dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody,

b) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

c) wywóz śmieci,

d) opłaty telekomunikacyjne.

Wydatki te mogą być wliczone w koszty czynszu lub być odrębnie opłacone. Na ogół faktury na zakup tych usług są wystawiane na najemcę. Mogą być one także refakturowane przez wynajmującego.

Ten ostatni przypadek może nastąpić, jeżeli w umowie najmu strony zastrzegą odrębne rozliczenie kosztów z tytułu usług, które nie będą wliczone w czynsz.

Warto dodać, że refakturowane usługi nie mogą być powiększone o marżę z tego tytułu. Ponadto zarówno cena jednostkowa tych usług, jak i stawka VAT muszą być tożsame z tymi na fakturze od bezpośredniego usługodawcy (np. zakładu energetycznego). Ponadto wartość refakturowanych usług musi odpowiadać tej części, która podlega odsprzedaży najemcy. Ta ostatnia może być ustalona według wskazań liczników czy wykazu połączeń telefonicznych.

Koszty usług związanych z użytkowaniem lokalu (fakturowane przez usługodawcę lub przez wynajmującego) są kosztami administracyjnymi jednostki non profit. Są one ujmowane w księgach rachunkowych jednostki non profit nieprowadzącej działalności gospodarczej na poszczególnych kontach rodzajowych kosztów prowadzonych do konta „Koszty administracyjne”, a mianowicie:

a) zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody - na koncie „Zużycie materiałów i energii”,

b) usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, dozór mienia - na koncie „Usługi obce”.

Przykład

Jednostka non profit zawarła umowę najmu lokalu biurowego. Zgodnie z umową jest ona obciążana kosztami eksploatacyjnymi związanymi z korzystaniem z energii elektrycznej, cieplnej, wody, usług telekomunikacyjnych. Obciążenie kosztami następuje na podstawie faktur wystawionych przez usługodawcę bezpośrednio najemcy. Rozliczenie następuje miesięcznie na podstawie otrzymanych faktur.

Otrzymane faktury VAT za różnorodne usługi są ewidencjonowane:

a) kwota netto usług: Wn konto „Koszty administracyjne” (zużycie materiałów i energii, usługi obce - zależnie od przedmiotu zużytych zasobów)

b) podatek VAT naliczony: Wn konto „VAT naliczony”

c) kwota brutto faktury: Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”

Ich zapłata może nastąpić gotówką lub przelewem i jest księgowana: Wn konto „Rozrachunki z dostawcami”, Ma konto „Kasa” lub „Rachunki bankowe” (zależnie od formy płatności).

 


1 W ewidencji pozabilansowej rejestruje się zaszłości nieoddziaływające na bilans jednostki. Zapisy na tych kontach są dokonywane przeważnie jednostronnie. Nie korespondują one z innymi kontami.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900

• rozporządzenie MF z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK