| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

W przypadku grup kapitałowych istnieje możliwość sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Obejmuje ono dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z określonymi zasadami.

Zwolnienie od obowiązku sporządzenia sprawozdania

Jednostka dominująca może zostać zwolniona z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w przypadku gdy na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych. Dotyczy to jednostek, które spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób, łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro, łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.

W niektórych przypadkach jednostka dominująca, zależna od innej jednostki nie musi sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli zależna jest od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dodatkowo jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jednostki, a wszyscy pozostali udziałowcy tej jednostki wyrazili zgodę lub jeżeli jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną od niej jednostkę dominującą, jak i wszystkie jednostki zależne od jednostki dominującej zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwolnień ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stosuje się w wypadku jednostki dominującej lub jednostki jej podporządkowanej, która jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu lub zamierza ubiegać się lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji

Wyłączenie i zwolnienie z obowiązku konsolidacji

W niektórych sytuacjach konsolidacja może nie obejmować jednostki zależnej. Dzieje się tak jeżeli udziały jednostki zależnej zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie. Wyłączenie konsolidacji ma miejsce także wtedy, gdy występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką zależną, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką.

Jednostka zależna, której dane finansowe są nieistotne dla realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, nie musi zostać objęta konsolidacją. W sytuacji, gdy dwie lub więcej jednostek zależnych spełnia powyższe kryterium, ale ich łączne dane są istotne z punktu widzenia realizacji obowiązku prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej, to jednostki te należy objąć konsolidacją.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Podstawa prawna

Art. 49, 55-58 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).


Autor: Marta Przyborowska

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK