| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych emitentów

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych emitentów

Z dniem 30 czerwca 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospektach emisyjnych dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości i którzy zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Nowym obowiązkiem w zakresie dodatkowych not jest też pokazanie „Udziału w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności”, w tym:

● odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych,

● odpisu ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych,

● odpisu różnicy w wycenie aktywów netto.

Zmiany definicji

W rozporządzeniu dokonano aktualizacji kilku definicji. Wskazano, że podmiot powiązany to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.Urz. WE z 2002 r. L 243, str. 1; Dz.Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609 ze zm.), a w przypadku emitenta będącego funduszem – jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem. Dotychczas rozporządzenie zawierało własną definicję opartą na brzmieniu zasad ujętych w art. 3 ust. 1 ustawy o rachunkowości, które od 1 stycznia 2016 r. otrzymały inne brzmienie. Ponadto dodano dwie nowe definicje. ©?

Biegły rewident partnerem i doradcą przedsiębiorcy

Nowe pojęcia

Zaangażowanie w kapitale – rozumie się przez to zaangażowanie w kapitale w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37d tej ustawy jest to jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki mający charakter trwałego powiązania. Ustawa o rachunkowości podkreśla, że trwałe powiązanie występuje zawsze w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia.

CCP – jest to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.Urz. UE z 2012 r. L 201, s. 1 ze zm.). CCP są to podmioty, które są izbami rozliczeniowymi, tzw. kontrahentami centralnymi. CCP oznacza osobę prawną, która działa pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w obrocie na co najmniej jednym rynku finansowym, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy. Funkcjonują one przede wszystkim na rynku instrumentów pochodnych.

dr Katarzyna Trzpioła

Katedra Finansów i Rachunkowości UW

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 23 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. poz. 857).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »