| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Czy polisa opłacana przez spółkę stanowi przychód pracownika

Czy polisa opłacana przez spółkę stanowi przychód pracownika

Odwieczną łamigłówkę stanowi pytanie, czy składka płacona przez spółkę w związku z zakupem polisy D&O dla jej menedżerów jest dla nich przychodem i podlega opodatkowaniu?

Jednak, gdy krąg ubezpieczonych się rozszerza, pojawiają się obiektywne trudności w przypisaniu konkretnym osobom przychodu w dającej się ustalić wysokości (przykład interpretacji o sygn. nr IPPB2/415-639/09/11-5/S/MK lub IPPB4/415-219/11-2/JK). Oczywiście nikt nie kwestionuje w takich sytuacjach obowiązku podatkowego, ale brak możliwości obliczenia dokładnej kwoty indywidualnie dla każdego z ubezpieczonych stanowi wystarczającą przesłankę, aby zwolnić z tego obowiązku dające się zidentyfikować osoby chronione polisą. W rezultacie kwoty składek nie stanowią wtedy dla pracowników, w tym także członków zarządu i rady nadzorczej, przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 lub art. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy ubezpieczenie pracownika można zaliczyć do kosztów

Jak zauważył Benjamin Franklin, na tym świecie nie ma nic pewnego oprócz śmierci i podatków. W tym wypadku nawet podatki przestają być pewne, dlatego lepiej zawczasu pomyśleć o odpowiedniej konstrukcji umowy i postarać się o indywidualną interpretację. Spokojniejszy sen gwarantowany.

Aleksander Chmiel

Broker Specjalista z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

 

 

Komentarz Artura M. Brzezińskiego, doradcy podatkowego, redaktora naczelnego serwisu epodatnik.pl

Należy całkowicie zgodzić się z poglądem, w myśl którego nieokreślona liczba osób mogących korzystać z ochrony, jaką daje polisa D&O, jest wystarczającą przesłanką, wyłączającą powstanie przychodu po stronie osób, których ryzyko podlega ubezpieczeniu. Bardzo wyraźnie potwierdza to jedna z ostatnio wydanych interpretacji indywidualnych w tej sprawie - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2012 r. nr IPPB2/415-652/12-2/MG*. W całej sprawie można wskazać dwa dodatkowe aspekty, dzięki którym można podnosić nieopodatkowanie świadczeń z tytułu polis D&O.

Zgodnie z art. 85. § 1 Kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Zwrot "wypłata" wyraźnie wskazuje na charakter wynagrodzenia, które co do zasady jest świadczeniem pieniężnym.  Aby dopuszczalne było świadczenie niepieniężne powinien być spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

- szczególny przepis prawa nakazuje wydanie świadczenia w naturze czy innego świadczenia nieodpłatnego;

- układ pracy lub regulamin pracy (wynagradzania) przewiduje tego rodzaju świadczenia;

- obowiązek przekazania takiego świadczenia nałożony został w umowie o pracę;

- pracownik wyraził zgodę na otrzymanie wynagrodzenia w postaci takiego świadczenia.

Służbowa komórka i samochód menedżera opodatkowane?

Wynagrodzenie pracownicze zawsze wynika z prawa lub z woli pracownika, również wyrażonej w stosownej procedurze przez organizacje związkowe (układ zbiorowy pracy), natomiast nigdy przekazanie wynagrodzenia nie stanowi jednostronnej czynności prawnej ze strony zakładu pracy. Z takiego ujęcia wzajemnych relacji pracodawcy oraz pracownika wyraźnie wynika, iż do opodatkowania wartości polis D&O u pracowników spółki niezbędne jest oświadczenie woli pracownika o przyjęciu świadczenia, jeżeli obowiązek spełnienia tego rodzaju świadczenia nie został nałożony na pracodawcę w umowie o pracę. Konsekwencją takiego poglądu jest brak możliwości zaliczenia do przychodu świadczeń, które pracodawca zakupił dla pracownika, ale których mu w odpowiedni sposób nie przekazał.

A zatem - brak wskazania świadczenia w umowie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, powinien przesądzać o braku świadczenia. W myśl dotychczasowego orzecznictwa wystarczy, aby pracodawca przyznał świadczenie, aby podlegało ono opodatkowaniu. Nie należy jednak zapominać, że usługi pracowników czy zleceniobiorców świadczone są w oparciu o umowę, zatem porozumienie dwustronne. Nie można przecież zakładać, że to, co pracownik otrzymuje od pracodawcy zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za należne. Ustawa o podatku dochodowym mówi jedynie o przychodach „ze stosunku pracy” - tzn. wynikających z umowy. Nie mówi o przychodach od zakładu pracy wszelkiego rodzaju. W mojej ocenie to jest argument, który skutecznie można wykorzystać.

 

* Zgodnie z tą interpretacją polisy określające składki za wszystkich byłych, obecnych i przyszłych członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich osób upoważnionych do składania podpisów w imieniu danej jednostki w zakresie wynikającym z zapisów zawartych w KRS, czy też w stosunku do pracowników tej jednostki, współmałżonków, spadkobierców, wykonawców testamentu i innych osób, nie pozwalają na określenie kto jest ubezpieczony i na jaki okres. Polisa jest bowiem bezimienna i nie można jej przypisać konkretnej osobie. W efekcie świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W efekcie świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »