| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Zmiany w zakresie fakturowania, które weszły w życie z początkiem 2014 r. mają znaczenie dla większości podatników. W związku ze zmianami konieczne stało się przekonfigurowanie systemów informatyczno-księgowych.

Od powołanej zasady dotyczącej wcześniejszego wystawiania faktur są pewne wyjątki.[11] Przykładowo, zasada ogólna nie dotyczy faktur wystawianych z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej, pod warunkiem, że faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Co więcej, w odniesieniu do tych usług ustawodawca nie wskazał innego terminu określającego kiedy najwcześniej można wystawić fakturę.


Faktury na żądanie


W Znowelizowanej ustawie o VAT zawarto regulacje dotyczące faktur wystawianych na żądanie nabywcy towaru lub usługobiorcy.[12] Co do zasady, podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę na życzenie klienta, jeżeli zostanie ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Po upływie wskazanego terminu, podatnik będzie mógł wystawić odpowiedni dokument, jednakże nie będzie do tego zobligowany.

Jeżeli nabywca towaru lub usługi zażądał od sprzedawcy lub usługodawcy wystawienia faktury z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, fakturę należy wystawić:[13]

· nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, wyświadczenia usługi bądź otrzymania całości lub części należności, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym miały miejsce te czynności;

· nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku, gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca od wykonania świadczenia lub otrzymania płatności.

Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT będzie konieczne jedynie na żądanie nabywcy lub usługobiorcy, gdy zostało zgłoszone w odpowiednim terminie.[14]


Przykład 6

Przedsiębiorstwo „Siłacz” świadczy usługi transportowe. Zgodnie z umową podpisaną z Panem Kazimierzem będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej termin płatności z tytułu usług świadczonych na jego rzecz w lutym 2014 r. upływa 20 marca. 25 lutego Pan Kazimierz wpłacił należność i zażądał wystawienia faktury.

Faktura z tytułu świadczonych usług może być wystawiona najpóźniej 15 marca.


Dane na fakturze


Co do zasady, większość danych jakie należy umieszczać na fakturach nie uległa zmianie. Jednakże, mając na względzie wprowadzoną definicję faktury, zgodnie z którą za fakturę uznaje się dokument zawierający dane wymagane ustawą, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby faktura była kompletna (tj. zawierała wszystkie wymagane ustawą elementy).


Tabela 2 prezentuje zestawienie danych jakie należy umieszczać na fakturze na gruncie obecnych przepisów oraz danych, do których umieszczania obligują nowe przepisy.[15]


Tabela 2 - dane jakie powinny być zawarte w fakturze

Do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r.

Komentarz

data wystawienia

 

kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę

Z tym samym numerem nie mogą zostać wystawione dwie faktury dokumentujące dwie różne transakcje

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

Możliwe jest stosowanie nazw skróconych, nie wskazano bowiem, że faktura powinna zawierać pełne nazwy

NIP sprzedawcy dla celów VAT

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla VAT

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie jest zidentyfikowana na potrzeby VAT

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania należności, jeżeli taka data różni się od daty wystawienia faktury

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, jeżeli taka data różni się od daty wystawienia faktury

Na gruncie Znowelizowanej ustawy o VAT data dokonania dostawy lub wykonania usługi co do zasady determinuje datę powstania obowiązku podatkowego, stąd niezwykle ważne jest prawidłowe jej wskazanie

nazwa towaru lub usługi

Niewskazane jest używanie skrótów uniemożliwiających identyfikację towaru lub usługi

miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

W przypadku usług w zakresie ich zakresu dobrym rozwiązaniem wydaje się odniesienie do zawartej umowy lub sporządzonej specyfikacji usług

cena jednostkowa netto

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

Nie ma obowiązku umieszczania informacji o rabatach uwzględnionych w cenie jednostkowej netto

wartość sprzedaży netto

stawka podatku

suma wartości sprzedaży netto oraz łączna kwota podatku, z podziałem na stawki

kwota należności ogółem


Nowe zasady fakturowania od początku 2014 r.


Zmiany w VAT od 1 października 2013 - wyjaśnienia MF

[11] Art. 106i ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[12] Art. 106b ust. 3 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Art. 106i ust. 6 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[14] Art. 106b ust. 3 pkt 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[15] W tabeli wskazane zostały dane jakie co do zasady powinna zawierać każda faktura, tj. nie omówiono danych jakie powinny widnieć na fakturach wystawianych z tytułu szczególnych transakcji. Por. § 5 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia fakturowego i art. 106e Znowelizowanej ustawy o VAT.

Czytaj także

Aktualizacja: 29.09.2014

Ekspert:

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Autorzy:

Źródło:

Accreo

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »