| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Rozliczanie VAT w transakcjach transgranicznych

Rozliczanie VAT w transakcjach transgranicznych

W znowelizowanej ustawie o VAT zaproponowano wiele zmian zmierzających do liberalizacji i uproszczenia zasad rozliczania oraz warunków opodatkowania transakcji transgranicznych. W szczególności, złagodzono warunki stosowania stawki podatku 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych i eksporcie towarów.


C. Warunki stosowania stawki podatku 0%


Przepisy: Art. 41 ust. 9a i 9b Znowelizowanej ustawy o VAT[8]


Jak wskazano powyżej, w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty) przed dokonaniem dostawy towarów, eksporter będzie zobligowany do rozliczenia podatku należnego w odniesieniu do otrzymanej kwoty - w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał.[9]

Dla ustalenia właściwej stawki podatku z tego tytułu kluczowe znaczenie będą miały przyjęte przez kontrahentów warunki dostawy, określające termin wywozu towarów.

Przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT przewidują bowiem możliwość „warunkowego” zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie w odniesieniu do zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy towarów, jeżeli:

- wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę oraz

- podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.[10]

W praktyce, warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE zasadniczo przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz.[11]

Nieuzyskanie tego dokumentu we wskazanym powyżej terminie będzie skutkować obowiązkiem zastosowania wobec otrzymanej zapłaty stawki właściwej dla dostawy danych towarów na terytorium kraju.[12] W konsekwencji, podatnik będzie zobligowany do skorygowania uprzednio dokonanego rozliczenia.[13]

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE w terminie późniejszym, podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty podatku należnego (pomniejszenie dostawy krajowej opodatkowanej oraz odpowiednie powiększenie wartości eksportu według stawki 0%) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.[14]


Przykład 1

W dniu 15 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet eksportu artykułów spożywczych od kontrahenta z siedzibą w Szwajcarii. Zgodnie z warunkami dostawy, towary zostaną dostarczone na terytorium Szwajcarii do dnia 15 marca 2014 r.

Spółka rozliczy podatek należny z tytułu otrzymanej zaliczki według stawki 0%, wykazując ją w deklaracji podatkowej za styczeń 2014 r., składanej do dnia 25 lutego 2014 r. (przy założeniu miesięcznych okresów rozliczeniowych).

Spółka nie będzie zobligowana do skorygowania powyższego rozliczenia, pod warunkiem, że w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za marzec 2014 r. (do dnia 25 kwietnia 2014 r.) otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.


Warto mieć również na uwadze możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie w odniesieniu do zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy towarów - w sytuacji, gdy wywóz towarów nastąpi później niż w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę. Późniejszy termin wywozu towarów musi być jednak uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.[15]

 

Jest to tylko fragment poradnika o zmianach VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

 


 
[8] Dodanie ust. 9a i 9b w art. 41 Ustawy o VAT wiąże się z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 19 ust. 12 Ustawy o VAT (uzależniającego możliwość stosowania stawki podatku 0% z tytułu zapłaty otrzymanej przed dokonaniem eksportu od warunku, aby wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania tej należności), budzącego liczne wątpliwości interpretacyjne, w tym w zakresie prawidłowej implementacji przepisów Dyrektywy VAT (por. np. wyrok NSA z 26 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 1113/10).

[9] Art. 19a ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[10] Art. 41 ust. 9a Znowelizowanej ustawy o VAT.

[11] Wniosek taki wynika z odpowiedniego zastosowania art. 41 ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT, a także znajduje potwierdzenie w Uzasadnieniu do nowelizacji, str. 36.

[12] Art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT nie są w tym zakresie jednoznaczne. W szczególności, nie wskazują, czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty „wstecz” (w rozliczeniu za okres, w którym pierwotnie ujęto kwotę otrzymanej zapłaty według stawki 0%), czy też „na bieżąco” (w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ustawowy termin na wywóz towarów). Wskazane wydaje się zatem bieżące monitorowanie praktyki organów podatkowych oraz linii interpretacyjnej w tym zakresie.

[14] Art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 9 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[15] Art. 41 ust. 9b w zw. z ust. 9a Znowelizowanej ustawy o VAT.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Accreo

Zdjęcia


Pakiet żółtych książek - Podatki 2018171.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »