| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Co zrobić, gdy fiskus narusza procedurę podatkową

Co zrobić, gdy fiskus narusza procedurę podatkową

Gdy urząd skarbowy nie przestrzega nałożonych na niego obowiązków, podatnik ma prawo żądać zmiany takiego postępowania. Służą do tego odwołania, prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponaglenia czy w końcu skarga na bezczynność urzędu.

Czy niezadowalająca decyzja to bezczynność

Podatnik otrzymał w terminie decyzję z urzędu skarbowego, określającą wysokość podatku do zapłaty. Podatnik nie zgadza się z ustaleniami urzędu. Czy w takim przypadku może powołać się na bezczynność urzędu?

Nie Bezczynnością organu nie jest wydanie orzeczenia lub dopełnienie aktu o treści innej, niż się tego spodziewał podatnik. Przedmiotem skargi na bezczynność nie mogą być rozstrzygnięcia wydane przez organy, z których podatnik nie jest zadowolony. Od niesatysfakcjonującej decyzji podatnik może wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia - w naszym przypadku izby skarbowej. Nie może tu być mowy o skardze na bezczynność. Urząd nie był bezczynny, gdyż wydał decyzję, i to w terminie.

Podstawa prawna

• Art. 140 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy organ podatkowy można ponaglić

Urząd skarbowy spóźnia się z wydaniem decyzji. Podatnik chciałby znać już rozstrzygnięcie w swojej sprawie. Czy ma prawo ponaglić urząd?

Tak Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie podatnikowi służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia lub ministra finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Organ podatkowy, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmie środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Podstawa prawna

• Art. 141 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urzędnik poniesie odpowiedzialność

Prowadzone jest postępowanie podatkowe, które według podatnika trwa bardzo długo i winien temu jest jeden urzędnik nadzorujący sprawę. Czy taki urzędnik może być odpowiedzialny za niezałatwienie sprawy w terminie?

Tak Pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązków ustawowych albo nie załatwił sprawy w ustalonym dodatkowym terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

Podstawa prawna

• Art. 141 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd może przenieść uprawnienia

Czy organ podatkowy może wyznaczyć inny urząd do załatwienia sprawy, bo sam nie jest w stanie załatwić jej w terminie?

Tak Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wyłączeniem wydawania zaświadczeń.

Upoważnienie takie może być udzielone również: pracownikom urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu skarbowego; pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby skarbowej; funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika urzędu celnego; funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej.

Trzeba jednak podkreślić, że upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej.

Podstawa prawna

• Art. 141 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy podatnik ma wpływ na załatwianie spraw

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z kilkoma sprawami, m.in. o wydanie zaświadczenia o dochodach. Czy podatnik może ustalić kolejność załatwiania spraw przez urząd?

Nie Podstawową zasadą, według której powinny działać organy podatkowe, jest zasada szybkości. Zgodnie z nią urzędy skarbowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Ale tu uwaga - nie ma podstaw w obowiązujących przepisach podatkowych nakazujących kolejność rozpoznania spraw, z jakimi podatnik zwraca się do urzędu skarbowego.

Co więcej, korzystanie przez podatnika z jego proceduralnych uprawnień nie może być podawane przez organ podatkowy jako powód przewlekłości postępowania.

Podstawa prawna

• Art. 139 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy o bezczynności decyduje tylko termin

Czy przy bezczynności organu podatkowego ważny jest tylko termin na załatwienie sprawy?

Nie Bezczynność organu podatkowego to niezałatwienie sprawy w terminie. Niezałatwienie sprawy we właściwym terminie rodzi określone konsekwencje zarówno dla organu, jak i dla podatnika. Aby uznać, że organ podatkowy jest bezczynny, muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, sprawa nie jest załatwiona. Po drugie, upłynie termin na jej załatwienie (podstawowy lub dodatkowy, wyznaczony przez organ).

Podstawa prawna

• Art. 139 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

EWA MATYSZEWSKA

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK