| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Księgowi i rewidenci > Czy można korzystać ze zwolnienia z VAT, zakładając biuro rachunkowe

Czy można korzystać ze zwolnienia z VAT, zakładając biuro rachunkowe

Chciałabym założyć działalność, a konkretnie biuro rachunkowe, które prowadziłabym sama (na początek bez pracowników). Miałabym ok. 20 klientów. Posiadam certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie posiadam uprawnień do wykonywania usług doradcy podatkowego. Czynności, jakie wykonywałabym dla swoich klientów, ograniczałyby się wyłącznie do: prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (nie rozliczałabym ksiąg rachunkowych), prowadzenia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, prowadzenia ewidencji środków trwałych i przedmiotów niskocennych, sporządzania deklaracji podatkowych (w tym VAT, NIP i PIT-36) do urzędu skarbowego, sporządzania i naliczania list płac zatrudnionych pracowników, sporządzania stosownych deklaracji do ZUS, prowadzenia akt pracowniczych.

PROBLEM 5

Za wykonane usługi wystawiałabym klientom rachunki/faktury po „zakończeniu miesiąca”, tzn. z datą złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Faktury wystawiane byłyby z 14-dniowym terminem płatności. W związku z tym kiedy powinnam ująć faktury sprzedaży w pkpir - w dacie wystawienia rachunku za usługi czy w momencie jego zapłaty przez klienta?

RADA

Rachunki (faktury) sprzedaży należy ująć w pkpir w dniu, w którym przypada ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie o świadczenie usług.

UZASADNIENIE

Pdof. Ogólną zasadę dotyczącą ustalania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1c ustawy o PIT. Stanowi on, iż datą powstania przychodu jest:

• dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi,

• dzień wystawienia faktury, albo

• dzień uregulowania należności

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło najwcześniej.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1e ustawy, jeżeli strony ustalą (w formie umowy ustnej lub pisemnej), że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Dlatego przychód uzyskany z tytułu wykonywania usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych (np. comiesięcznie) należy ująć w pkpir w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (np. na koniec miesiąca).

VAT. Gdyby zdecydowała Pani, że nie będzie korzystała ze zwolnienia podmiotowego z VAT, pewien problem może mieć Pani również przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Ogólną zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (z zastrzeżeniem art. 19 ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1). Jednocześnie art. 19 ust. 4 stanowi, iż jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Niemniej jednak od powołanych tu reguł obowiązujące przepisy przewidują wyjątki. Odpowiednio, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4, obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Określony w art. 19 ust. 13 pkt 4 szczególny moment powstania obowiązku podatkowego znajduje zastosowanie do usług obsługi prawnej oraz biurowej, ale jedynie tych, które mają charakter stały. Niemniej powołana norma (art. 19 ust. 13 pkt 4) nie znajduje zastosowania w przypadku usług stałej obsługi księgowej. Ten szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT odnosi się bowiem do świadczenia usług stałej pomocy prawnej i biurowej, a nie usług rachunkowo-księgowych.

Tym samym obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usług klasyfikowanych jako rachunkowo-księgowe powstaje na zasadach ogólnych, czyli zwykle w dacie wystawienia faktury (jeżeli faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi).

Takie stanowisko potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w piśmie z 30 czerwca 2004 r., nr PP/443/177/04:

(...) Zgodnie z PKWiU usługi prawne sklasyfikowane są pod symbolem 74.11.1, usługi obsługi biurowej pod symbolem 74.83.1, natomiast usługi rachunkowo-księgowe pod symbolem 74.12.1.

Jak z powyższego wynika, usługi rachunkowo-księgowe nie mieszczą się w pojęciu „usługi stałej obsługi prawnej i biurowej”, a więc w przypadku ich świadczenia obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych określonych w przepisie art. 19 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (...).

Podobne stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z 22 sierpnia 2007 r., nr 1419/UPP-443-48/07/BS:

(...) Dla celów podatku od towarów i usług zastosowanie ma Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U. Nr 42, poz. 264; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1682, zwanym dalej PKWiU. Podatnik we wniosku wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Urzędzie Statystycznym pod symbolem 74.12, zaś zgodnie z PKWiU usługi prawne sklasyfikowane są pod symbolem 74.11.1, usługi obsługi biurowej pod symbolem 74.83.1. Z powyższego wynika, że usługi rachunkowo-księgowe według przepisów dotyczących statystyki publicznej klasyfikowane są pod symbolem statystycznym PKWiU 74.12. - inaczej więc niż usługi prawnicze (PKWiU 74.11) czy biurowe (PKWiU 74.83.15). Stąd należy wysnuć wniosek, że ustawodawca dla usług rachunkowo-księgowych nie przewidział szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, który powstanie na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, czyli w dniu wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi (...).

• art. 19 ust. 1 i 4, art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679

• art. 14 ust. 1c i 1e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228

• rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - Dz.U. Nr 234, poz. 1576

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK