| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Nowe stanowisko KSR dotyczące księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia

Nowe stanowisko KSR dotyczące księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia

Ze względu na fakt, że potencjał eksploatacyjny „zielonej energii” w Unii Europejskiej nie jest w pełni wykorzystany, Parlament Europejski i Rada UE uznali potrzebę przyjęcia dyrektywy w sprawie wsparcia produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Wysoki priorytet UE wspierania tej produkcji jest skutkiem Protokołu z Kioto, w którym zostały zawarte działania w celu długookresowego zapewnienia dostaw energii oraz ochrony klimatu.

17. Drugostronne ujęcie przyznanych praw majątkowych ze świadectwa pochodzenia następuje przez uznanie przychodu ze sprzedaży energii. W przypadku pozycji istotnej powinien być on wykazany w odrębnej pozycji przychodów.

Taki wymóg ujęcia wynika z tego, że świadectwa pochodzenia są wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ewidencja księgowa

Ujęcie w księgach w momencie wpisu do rejestru:

Wn „Towary”

- w analityce „Towary giełdowe - świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł”,

Ma „Przychody ze sprzedaży”.

18. Wartość rozchodów praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia ustala się metodą wybraną przez jednostkę spośród metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości. Ustalony wybraną metodą rozchód wpływa na wartość bilansową pozostałości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, której wycena powinna uwzględniać ewentualną utratę ich wartości. Dokonany w związku z utratą wartości odpis aktualizujący obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku późniejszego przywrócenia wartości praw uprzednio skorygowanych różnicę z wyceny praw majątkowych odnosi się na pozostałe przychody operacyjne.

Wytwórcy energii elektrycznej muszą przekazać uzyskane świadectwa pochodzenia podmiotom, które energię nabyły.

Do wyceny rozchodu świadectw stasuje się jedną z następujących metod:

• metoda cen przeciętnych,

• metoda FIFO,

• metoda LIFO.

Wybraną metodę ewidencji rozchodu należy opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

W przypadku ewentualnej utraty wartości świadectw pochodzenia odpis z tego tytułu odnosi się na konto „Pozostałe koszty operacyjne”. Późniejszy wzrost wartości zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

Odpis z tytułu utraty wartości:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma „Aktualizacja wartości towarów”

- w analityce „Świadectwo pochodzenia energii odnawialnej”.

19. Przedsiębiorstwo energetyczne, podlegające obowiązkowi rozliczenia się z wymogu przedłożenia do umorzenia świadectw pochodzenia, odnosi w koszty operacyjne odpisy na pokrycie świadectw pochodzenia w proporcji do ilości sprzedanej energii. Odpisy ujmowane są drugostronnie jako rozliczenia międzyokresowe bierne w kwocie stanowiącej iloczyn niższej z jednostkowej opłaty zastępczej lub ceny rynkowej prawa majątkowego i ilości energii sprzedanej, stanowiącej podstawę rozliczenia się z obowiązku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »