| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Jakie zdarzenia można uznać za zdarzenia po dniu bilansowym

Jakie zdarzenia można uznać za zdarzenia po dniu bilansowym

W okresie między dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego mogą wystąpić zdarzenia, które spowodują, że sprawozdanie to okaże się niewiarygodne. Tego typu sytuacje wymagają dokonania odpowiednich korekt w księgach rachunkowych. W poniższym artykule wskażemy, na jakiego rodzaju zdarzenia spółki powinny zwrócić uwagę, rozważając konieczność oraz sposób ich zaprezentowania odbiorcom sprawozdania finansowego.

wymagające dokonania korekt - zdarzenia, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,

niewymagające dokonania korekt - zdarzenia, które wskazują na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Schemat 2. Ujawnianie zdarzeń po dniu bilansowym, w myśl zapisów MSR nr 10

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W MSR nr 10 przedstawione zostały przykłady zdarzeń następujących pod dniu bilansowym, wymagające dokonania korekt kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym lub ujęcia kwot, które wcześniej w sprawozdaniu nie były ujęte.

Tabela 1. Przykładowe zdarzenia wymagające dokonania korekt w sprawozdaniu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Spółka powinna ujawnić każde znaczące zdarzenie następujące po dniu bilansowym, które może wpłynąć na ocenę przez użytkowników. W informacji dodatkowej należy więc podać informacje o:

• charakterze zdarzenia,

• skutkach finansowych.

Przykładowe zdarzenia niewymagające dokonania korekt w sprawozdaniu, ale podlegające ujawnieniu w informacji:

1. Istotne połączenia jednostek lub sprzedaż istotnej jednostki zależnej.

2. Ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności.

3. Znaczące zakupy aktywów, znacząca sprzedaż aktywów lub konfiskata kluczowych aktywów przez państwo.

4. Zniszczenie przez pożar ważnego zakładu produkcyjnego.

5. Ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji.

6. Znaczące transakcje lub potencjalne transakcje dotyczące akcji zwykłych.

7. Nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut.

8. Zmiany stawek podatkowych lub przepisów podatkowych, które zostały ogłoszone lub weszły w życie po dniu bilansowym i mają znaczący wpływ na:

• bieżące zobowiązania podatkowe,

• bieżące należności podatkowe,

• rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

9. Podjęcie znaczących zobowiązań i zobowiązań warunkowych, np. udzielenie wysokich gwarancji.

10. Wniesienie sprawy do sądu (przez jednostkę lub przeciwko niej), wynikającej wyłącznie ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

Przykład 1

1. 30 kwietnia 2008 r., przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, spółka MAX przegrała proces sądowy z byłym pracownikiem, w wyniku którego została zobowiązana do wypłaty odszkodowania w kwocie 100 000 zł, z tego 98 000 zł to należność główna, a 2000 zł stanowiły odsetki naliczone do dnia bilansowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »