| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Jak wykorzystać sprawozdanie finansowe regulowane w MSR nr 1

Jak wykorzystać sprawozdanie finansowe regulowane w MSR nr 1

Celem sprawozdań finansowych jest - według MSR nr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Informacje te powinny być użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych. Jednym ze sprawozdań jest bilans przedstawiający stan aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych.

Aktywa obrotowe obejmują aktywa, które są sprzedawane, zużywane lub realizowane w ramach normalnego cyklu operacyjnego, nawet jeżeli termin ich realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do aktywów obrotowych zaliczane są najczęściej: środki pieniężne i ich ekwiwalenty, zapasy, należności z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe czynne, pozostałe aktywa finansowe przewidziane do realizacji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zobowiązanie zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli spełnione jest jedno z poniższych kryteriów:

• zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki lub

• jest utrzymywane przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu, lub

• jest ono wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, lub

• jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania przez okres co najmniej jednego roku.

Wszystkie pozostałe zobowiązania, które nie spełniają powyższych kryteriów, zaliczane są do zobowiązań długoterminowych.

Do zobowiązań krótkoterminowych najczęściej zaliczane są:

• zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

• rozliczenia międzyokresowe bierne,

• rezerwy na wynagrodzenia i związane z nimi podatki,

• bieżąca część zobowiązań długoterminowych,

• kredyt w rachunku bieżącym,

• zobowiązania z tytułu dywidend.

Zobowiązania związane z działalnością operacyjną (np. z tytułu dostaw i usług, a także niektóre rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów operacyjnych) są zaklasyfikowane do zobowiązań krótkoterminowych nawet w przypadku, gdy są wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Decydujące znaczenie ma tutaj fakt, że są one realizowane zgodnie z cyklem operacyjnym danej jednostki. Jest to więc podejście analogiczne jak w przypadku aktywów obrotowych.

UWAGA

Przepisy ustawy o rachunkowości w sposób podobny do MSR nr 1 określają aktywa i pasywa. Warunki zaliczenia do odpowiedniej kategorii w Standardzie są jednak obszerniejsze, dlatego w razie wątpliwości w rozumieniu art. 10 ust. 3 warto korzystać z tych przepisów.

Zobowiązania oprocentowane, których ostateczna spłata nastąpi po okresie jednego roku od dnia bilansowego (np. pięcioletni kredyt inwestycyjny spłacany miesięcznie), są na ogół klasyfikowane jako zobowiązania długoterminowe. Jednak ta ich część, która podlega spłacie w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego, powinna zostać wydzielona i zaklasyfikowana do zobowiązań krótkoterminowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »