| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Jak wykorzystać sprawozdanie finansowe regulowane w MSR nr 1

Jak wykorzystać sprawozdanie finansowe regulowane w MSR nr 1

Celem sprawozdań finansowych jest - według MSR nr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Informacje te powinny być użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych. Jednym ze sprawozdań jest bilans przedstawiający stan aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych.

Przykład

Spółka ABC SA wykazała w bilansie na 31 grudnia 2007 r. następujące pozycje aktywów i zobowiązań:

Tabela

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Spółka korzysta z możliwości podziału aktywów i zobowiązań na długoterminowe i krótkoterminowe.

Zgodnie z definicją do aktywów obrotowych zalicza:

• kupione surowce o wartości 2 500 000 zł,

• wyroby gotowe w magazynie, o wartości 4 200 000 zł.

Składniki te stanowią zapasy. Należą one do aktywów krótkoterminowych, gdyż zostaną zrealizowane lub sprzedane w toku normalnego cyklu działalności operacyjnej.

Ponadto do aktywów obrotowych zaliczone zostaną należności od kontrahentów, zarówno płatne do 15 lutego 2008 r. (czyli w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego), jak i płatne do 31 marca 2009 r., czyli pomimo faktu, że zostaną uregulowane po okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego:

• należności z tytułu dostaw płatne do 15 lutego 2008 r. wynoszą 1 600 000 zł,

• należności z tytułu dostaw płatne do 31 marca 2009 r. wynoszą 800 000 zł.

Do aktywów obrotowych należy zaliczyć również środki pieniężne na rachunku bankowym, gdyż stanowią one składnik środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów:

• środki pieniężne na rachunku bankowym o wartości 1 550 000 zł.

Wszystkie pozostałe aktywa stanowią aktywa trwałe (długoterminowe):

• maszyny i inne środki trwałe w wysokości 5 500 000 zł,

• program komputerowy o wartości 750 000 zł.

Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się zobowiązania handlowe, bez względu na termin ich zapłaty, tj. zarówno płatne w ciągu 12 miesięcy, jak i płatne po 12 miesiącach od dnia bilansowego:

• wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług płatne do 30 kwietnia 2008 r. wynoszą 1 600 000 zł,

• wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług o terminie płatności 20 marca 2009 r. wynosi 1 700 000 zł.

Do zobowiązań krótkoterminowych została zakwalifikowana część kredytu bankowego, którego spłata nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Kwotę tę obliczamy, sumując wszystkie raty kapitałowe płatne w 2008 r., tj. 12 × 200 000 zł = 2 400 000 zł.

W zobowiązaniach długoterminowych wykazana zostanie jedynie kwota kredytu, która zostanie spłacona po 12 miesiącach od dnia bilansowego, czyli od stycznia do kwietnia 2009 r., w wysokości: 4 × 200 000 zł = 800 000 zł.

W bilansie jednostka gospodarcza wykazuje kapitał podstawowy i pozostałe kapitały podzielone na poszczególne kategorie. Są to: wniesiony kapitał podstawowy, nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) oraz pozostałe kapitały.

Ponadto w informacji dodatkowej powinny znaleźć się dane dotyczące każdej grupy kapitału podstawowego co do:

• liczby akcji/udziałów składających się na zatwierdzony kapitał docelowy, zarówno w pełni, jak i nie w pełni opłaconych,

• wartości nominalnej akcji/udziałów,

• uzgodnienia zmian liczby akcji/udziałów na początek i koniec okresu,

• praw, przywilejów i ograniczeń związanych z daną grupą akcji/udziałów,

• akcji/udziałów w posiadaniu jednostek zależnych i stowarzyszonych,

• wszelkich opcji i umów sprzedaży akcji.

W przypadku pozostałych kapitałów własnych MSR nr 1 wymaga opisu charakteru i przeznaczenia każdej z tych pozycji.

• § 68 MSR nr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”

Jakub Kornacki

ekspert w zakresie finansów i rachunkowości zarządczej

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »