| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Co zmieni się w kosztach od 2007 r.

Co zmieni się w kosztach od 2007 r.

Nowelizacja obu ustaw o podatkach dochodowych przyniesie istotne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Dotyczyć one będą nie tylko samej definicji kosztów, ale też zróżnicowania sposobu ich rozliczania w zależności od rodzaju ich związku z uzyskiwanymi przychodami.

Do tych przychodów będą miały zastosowanie koszty zryczałtowane, których wysokość w poszczególnych latach będzie wynosić odpowiednio:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Zmianie ulegną również zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Koszty w tej wysokości zostały ostatecznie zachowane w odniesieniu do przypadków korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych oraz rozporządzania przez nich tymi prawami. Jednak od 2007 r. w razie przenoszenia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego ich stosowanie zostanie ograniczone wyłącznie do transakcji dokonywanych z twórcą. Dotychczas można je było stosować w odniesieniu do każdego zbywcy będącego pierwszym właścicielem tych praw, niekoniecznie będącego twórcą.

Koszty dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości

Począwszy od 2007 r., ulegną zmianie zasady opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości dokonywanego poza działalnością gospodarczą. Dotychczasowy 10% zryczałtowany podatek od uzyskanego z tego tytułu przychodu zostanie zastąpiony 19% podatkiem ustalanym od dochodu uzyskanego z takiej transakcji (czyli w praktyce – od zysku ze sprzedaży). W związku z tym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone przepisy dotyczące określania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Kosztami tymi będą udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Ustawodawca uznał zasadność waloryzacji tych kosztów. Dlatego koszty nabycia lub koszty wytworzenia będą corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 3 kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jeśli zbywana nieruchomość została nabyta w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztami uzyskania przychodów będą udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn – w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość udokumentowanych nakładów będzie ustalana na podstawie faktur VAT w znaczeniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Tym samym zostanie ściśle określony sposób dokumentowania tych nakładów, co w założeniu ma na celu wyeliminowanie konieczności żmudnego dowodzenia prawa do uznania danego wydatku za koszt.

• art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 23 i 60 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.
• art. 15, art. 16 ust. 1 pkt 28 i 65 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.

Anna Welsyng
doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »