| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 800 000 euro.


Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Aby otworzyć księgi rachunkowe, trzeba zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Należy tego dokonać uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów polega na:
• wpisaniu podsumowania kolumn za cały rok,
• sporządzeniu i wycenie spisu z natury.

Sporządzenie i wycena spisu z natury

Podatnik jest obowiązany uwzględnić w spisie z natury: towary handlowe, materiały, półwyroby, wyroby gotowe, produkcję w toku, braki i odpady.
Wycenę składników objętych spisem należy dokonać w terminie 14 dni od jego sporządzenia w następujący sposób:
• materiały i towary handlowe są wyceniane według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
• półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia,
• odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,
• niesprzedane wartości dewizowe wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy,
• wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej,
• przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,
• produkcję zwierzęcą wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Inwentarz

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych, obowiązek sporządzenia wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarza), potwierdzonego ich inwentaryzacją.
Składniki aktywów i pasywów ujęte w inwentaryzacji wycenia się według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

Aby prawidłowo ustalić bilans otwarcia w księgach rachunkowych, można posłużyć się wzorem bilansu i pogrupować pozycje inwentarza według poszczególnych składników aktywów i pasywów. W ten sposób będzie można łatwo ustalić kwotę kapitału zakładowego, ponieważ stanowi ona różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów inwentarza
.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »