| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > VAT w praktyce

VAT w praktyce

Obowiązujące od 1 maja 2004 r. regulacje ustawy o podatku od towarów i usług przyniosły w praktyce wiele problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów. Nie zawsze przepisy, które zostały stworzone na podstawie unijnej VI Dyrektywy, dostosowane są do polskich realiów. Wyraźnie też widać różnicę pomiędzy rozwiązaniami dotychczas stosowanymi w Polsce a tymi z Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowych zasad opodatkowania usług niematerialnych oraz kwestia sposobu traktowania towarów przekazanych na potrzeby reprezentacji i reklamy budzi liczne wątpliwości, które ujawniają się dopiero w praktyce.Wiele niejasności wzbudza opodatkowanie usług transportowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nowe uregulowania dotyczą usług elektronicznych; wątpliwości - chociażby te natury czysto rachunkowej - pojawiły się w kwestii dokonywania korekt podatku naliczonego. Wiele kontrowersji związanych jest z opodatkowaniem towarów używanych, w tym samochodów. Niejasna jest sprawa opodatkowania premii pieniężnych - tutaj także przedstawiciele doktryny podatkowej mają różne zdania.Zagadnieniem, które dotyczy większości podatników, jest z pewnością kwestia braku konieczności zamieszczania podpisów na fakturach. Mimo to okazuje się, że z pewnych pozapodatkowych względów warto jednak mieć takie podpisy.To tylko część kontrowersji, które pojawiły się w krótkim okresie obowiązywania nowej ustawy o VAT. Ich wyjaśnienie zostało przedstawione w tym opracowaniu. W "Poradniku" znajdą Państwo odpowiedzi również na wiele innych, istotnych pytań związanych ze stosowaniem ustawy o VAT w praktyce.

Artykuł 33 starej ustawy stanowił, że jeżeli dany podmiot wystawił fakturę, w której wykazał kwotę podatku, obowiązany był do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku. Przepis ten stosowało się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik wystawił fakturę, w której wykazał kwotę podatku wyższą od podatku należnego. Jednakże przepisy te nie miały zastosowania, gdy wystawiona faktura nie odzwierciedlała rzeczywistej sprzedaży.
Obowiązujący obecnie art. 108 ustawy o VAT odpowiada zasadniczo powołanemu art. 33, lecz nieco różni się od niego w swej treści. Wynika z niego, że podmiot wystawiający fakturę, w której wykaże kwotę podatku lub wykaże kwotę podatku wyższą od podatku należnego, obowiązany jest do jego zapłaty. Takie sformułowanie oznacza, że obowiązek zapłaty podatku powstaje, gdy kwota podatku jest wyższa do rzeczywistej kwoty podatku należnego z danej transakcji, gdy dana czynność nie podlega VAT lub podlega zwolnieniu z VAT. Konieczność zapłaty powstaje również, gdy faktura nie odzwierciedla żadnej transakcji. Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze wynika z tego, że istnieje ryzyko, iż odbiorca takiej faktury potraktuje podatek wynikający z faktury jako naliczony i dokona odliczenia.
ZAPAMIĘTAJ
Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 108 ustawy o VAT, organy podatkowe mogą wymagać zapłaty podatku wynikającego z faktury nawet w sytuacji, gdy czynność nie została wykonana, a podatek przez kontrahenta nie będzie odliczony. W związku z powyższym należy zachowywać szczególną staranność przy wystawianiu faktur.
Stanowisko w sprawie anulowania faktur zostało wypracowane przez praktykę, jak też było przedmiotem wielu orzeczeń NSA.
NSA w wyroku z 4 maja 1999 r. (sygn. akt III SA 5344/98, Serwis Podatkowy z 2001 r. nr 1, str. 57) stwierdził, że przepisy nie przewidują możliwości anulowania wystawionych faktur. Wszelkie pomyłki danych zawartych w fakturze czy też dotyczące kwoty podatku powinny być korygowane wyłącznie na podstawie faktur korygujących.
W wyroku z 19 grudnia 2000 r. (sygn. akt III SA 1715/99, niepublikowany) NSA dopuścił możliwość anulowania faktur. Może ono mieć miejsce w sytuacji, gdy faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego (gdy oryginał i kopia znajdują się w posiadaniu wystawcy). Zgodnie z wyrokiem (...) możliwość „anulowania” faktur (rachunków uproszczonych), mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o VAT, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę „wycofania się” podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków uproszczonych), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. przez doręczenie ich kontrahentom). Natomiast w przypadku wprowadzenia takich dokumentów do obrotu prawnego pozostaje jedynie możliwość dokonania korekt faktur (rachunków uproszczonych) na zasadach określonych przepisami.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »