| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Amortyzacja zespołów komputerowych - wybrane zagadnienia

Amortyzacja zespołów komputerowych - wybrane zagadnienia

Jak amortyzować części peryferyjne komputera? Kiedy wydatek na komputer można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu? Jak amortyzować nowe fabrycznie komputery?

2) dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, wpisując do ewidencji środków trwałych, zaliczając całą wartość tego składnika jednorazowo w ciężar kosztów podatkowych w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym,
3) amortyzować go na zasadach ogólnych dla środków trwałych, przyjmując stawki i metody amortyzacji określone w ustawie podatkowej.
Użytkowanie komputerów przez okres nie dłuższy niż rok
Istnieje również inna możliwość zaliczenia wydatków, tym razem w kwocie przekraczającej 3500 zł, na nabycie zespołu komputerowego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Środkami trwałymi są bowiem te składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Jeśli okres użytkowania środka trwałego będzie krótszy, to wówczas wydatki na jego nabycie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych. Jeśli jednak podatnik po upływie roku będzie nadal użytkował środek trwały, to poniesie konsekwencje z odsetkami włącznie. Jeżeli bowiem podatnik nabędzie składnik majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł i ze względu na przewidywany okres używania krótszy niż rok nie zaliczy go do środków trwałych, a faktyczny okres używania przekroczy rok, wówczas podatnik jest obowiązany, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:
1) zaliczyć nabyty składnik majątku do środków trwałych, przyjmując go do ewidencji środków trwałych w cenie nabycia,
2) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych; w przypadku gdy ta różnica jest wyższa od kosztów danego okresu rozliczeniowego, nadwyżka kosztów pomniejsza koszty podatkowe w następnych miesiącach,
3) stosować stawki amortyzacji z „Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych” w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
4) wpłacić, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po roku używania, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w składanych deklaracjach lub zeznaniu; odsetki od różnicy określonej w pkt 2 wynoszą 0,1% za każdy dzień.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »