| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Amortyzacja zespołów komputerowych - wybrane zagadnienia

Amortyzacja zespołów komputerowych - wybrane zagadnienia

Jak amortyzować części peryferyjne komputera? Kiedy wydatek na komputer można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu? Jak amortyzować nowe fabrycznie komputery?

Przykład
Spółka akcyjna zakupiła w kwietniu 2004 r. za kwotę netto 4800 zł komputer z zamiarem jego użytkowania w okresie krótszym niż rok. Komputer nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a wydatek na jego nabycie zaliczony bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu zakupu. Po roku jego użytkowania spółka postanowiła go nie zbywać.
W opisanym stanie faktycznym podatnik powinien zaliczyć zakupiony komputer w miesiącu maju 2005 r. do środków trwałych. Kwota odpisów amortyzacyjnych, przypadająca na okres dotychczasowego użytkowania przez rok, wynosi 4800 zł x 30% = 1440 zł. W deklaracji za maj 2004 r. podatnik CIT musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę 3360 zł (4800 zł – 1440 zł).
Podatnik CIT dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 4800 zł, według stawki amortyzacyjnej 30 proc., nie może zmieniać tej stawki, tj. ani jej podwyższać, ani obniżać, oraz nie może zmienić metody amortyzacji, a zatem przez cały okres zmuszony jest stosować metodę liniową.
Odsetki należne do urzędu skarbowego będą wynosiły 3360 zł x 366 x 0,1% = 1229,76 zł. Podatnik CIT powinien wpłacić do urzędu skarbowego tę kwotę jako inne zobowiązanie podatkowe do dnia 20 maja 2005 r.
Odsetki te nie są wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, a zatem będą kosztem podatkowym w dacie ich faktycznej zapłaty.
Przedstawione zasady (dotyczy to także odsetek) mają zastosowanie również w sytuacji zaliczenia wydatków na nabycie sprzętu komputerowego o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł do kosztów uzyskania przychodów, a następnie zaliczenia tych składników do środków trwałych przed upływem roku od dnia ich nabycia. W takiej sytuacji odsetki nalicza się począwszy od dnia zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów do dnia zaliczenia ich do środków trwałych.
Metoda liniowa
Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Polega ona na rozłożeniu wartości początkowej składnika majątku trwałego na równe roczne, kwartalne lub miesięczne raty. Mogą one ulec zwiększeniu (lub zmniejszeniu) w trakcie okresu amortyzacji jedynie w ściśle określonych przypadkach, np. w razie podwyższenia wartości początkowej na skutek ulepszenia. Przy tej metodzie stawka amortyzacyjna stosowana jest do tej samej podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych.
Podwyższenie stawek
Podwyższenie stawek polega na tym, iż podstawową stawkę amortyzacyjną z „Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych” właściwą dla danego środka trwałego mnoży się przez określony, jeden wybrany współczynnik. W przypadku komputerów najkorzystniejsze jest podwyższenie stawek z uwagi na szybki postęp techniczny w ich rozwoju. Dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 KŚT, w tym komputerów, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, podwyższenie stawek ma miejsce przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Za środki trwałe poddane szybkiemu postępowi technicznemu uważa się te, w których są zastosowane układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające złożone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną. Jeżeli dla zespołów komputerowych podstawowa stawka określona w wykazie wynosi 30 proc., to z uwagi na możliwy do zastosowania współczynnik podwyższający można przyjąć stawkę w wysokości 60 proc. Istnieje oczywiście również możliwość przyjęcia stawki znajdującej się pomiędzy wartościami 30 proc. i 60 proc.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »