| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wykorzystać proceduralne potknięcia fiskusa

Jak wykorzystać proceduralne potknięcia fiskusa

Błędy przy stosowaniu procedury podatkowej zdarzają się nie tylko podatnikom, ale również urzędom skarbowym. Jeśli po przeanalizowaniu stosowanej wobec ciebie procedury stwierdzisz uchybienia, możesz je śmiało wykorzystać. Urzędnicy skarbowi - podobnie jak podatnik - są zobowiązani postępować zgodnie z prawem. Jednak nie ma co liczyć na urzędniczą litość czy sprawiedliwość. Jedyną bronią przeciwko urzędnikom jest ich własna - znajomość prawa. Im lepiej je znasz, tym większa szansa, że z wojny z fiskusem wyjdziesz obronną ręką.

ETAP 4
Sprawdź, jak urząd doręczył ci pismo
Komunikowanie się organów podatkowych ze stronami i wszystkimi uczestnikami postępowania w formie pisemnej należy do obowiązków tych organów. Obowiązek ten realizują m.in. poprzez doręczenia. Skutki procesowe lub materialnoprawne powoduje wyłącznie dostarczenie pisma adresatowi albo zapewnienie mu możliwości jego odebrania.
Procedura doręczenia pisma wygląda następująco: organ skarbowy wysyła pismo do podatnika zazwyczaj pocztą lub za pośrednictwem uprawnionych osób pod adres miejsca zamieszkania adresata i jeśli nie ma tam osoby, która je odbierze, to przesyłka wraca do pocztowego urzędu oddawczego, a osoba uprawniona stosownie do otrzymanego polecenia albo zostawia je w urzędzie miasta (gminy), albo zwraca pismo od razu do organu podatkowego, który następnie ustala, w jakim trybie ponowić doręczenie stosownie do posiadanych danych o adresacie.
W przypadku niemożności doręczenia pisma w mieszkaniu lub w miejscu pracy (do rąk własnych adresata) lub przez doręczenie zastępcze poczta przechowuje pismo przez 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez pocztę lub pismo składane jest na 14 dni w urzędzie gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę.
Adresat jest dwukrotnie zawiadamiany o pozostawaniu pisma albo na poczcie, albo w urzędzie gminy (miasta). Powtórne zawiadomienie jest wysyłane w przypadku, gdy adresat nie podejmie pisma w terminie 7 dni. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma na poczcie lub w urzędzie umieszczane jest w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu przechowywania pisma, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
Osoba, która odbiera pismo, musi potwierdzić doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia. Jeśli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, a także przyczynę braku jej podpisu.
Jeśli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub w inny sposób, pismo zwracane jest nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włączane jest do akt sprawy. W tym przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »