| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń w zakładzie opieki zdrowotnej

Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń w zakładzie opieki zdrowotnej

Ustalenie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników w zakładzie opieki zdrowotnej oraz ich ewidencja nie jest możliwe bez prawidłowej dokumentacji. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń ze stosunku pracy, jak i wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.

• wydanych świadczeń w naturze (zaliczane do wynagrodzeń) lub wypłaty ekwiwalentów za nie,
• potrąceń dokonywanych w listach płac, do których zoz jest uprawniony na mocy tytułów wykonawczych lub egzekucyjnych, albo zgody pracownika,
• odpraw, odszkodowań i rekompensat pieniężnych,
• przedawnionych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń,
• wypłaconych świadczeń urlopowych,
• opłaconych przez pracownika składek ZUS i na ubezpieczenia zdrowotne,
• podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez pracowników.
Konto uznaje się tytułem należnych wynagrodzeń brutto według list płac oraz przedawnionych i umorzonych należności z tytułu wynagrodzeń.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Ewidencja wynagrodzeń powinna umożliwiać ustalenie wynagrodzenia należnego poszczególnym pracownikom oraz ich zaliczenie w ciężar kosztów. W zależności od rodzaju zatrudnienia część wynagrodzeń obciąża koszty działalności podstawowej, pomocniczej lub środków trwałych w budowie. Pracownicy mogą być także wynagradzani z zysku w formie nagród i premii za efektywną pracę lub też wypłat ze środków obcych.
Jednym z tytułów potrąceń w listach płac są składki na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez pracowników. Obejmują one ubezpieczenia emerytalne (9,76%), rentowe (6,50%) i chorobowe (2,45%). Podstawę ich naliczenia stanowią wynagrodzenia brutto ze stosunku pracy (bez wynagrodzeń za czas choroby).
Obok ubezpieczeń społecznych pracownicy opłacają składki na ubezpieczenia zdrowotne. Składka ta aktualnie wynosi 8,25% wynagrodzeń brutto pomniejszonych o składki ZUS w części obciążającej pracownika. Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne wlicza się także wynagrodzenia pracownika przysługujące za czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podlega potrąceniu z zaliczki na podatek dochodowy pracownika. Oznacza to, że nie wpływa ona na wysokość jego wynagrodzenia netto. Pozostała kwota (0,5%) jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, a nie z podatku dochodowego.
Całość składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych odprowadza pracodawca (także w imieniu pracownika) do ZUS. Składkę na ubezpieczenia zdrowotne ZUS jest obowiązany przekazać do właściwego oddziału NFZ. Warto dodać, że jeżeli kwota podatku dochodowego należnego od pracownika jest mniejsza niż ustawowa składka na ubezpieczenia zdrowotne (7,75%), to całą kwotę przekazuje się do ZUS na ubezpieczenia zdrowotne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »