| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak rozliczyć pożyczki w spółce

Jak rozliczyć pożyczki w spółce

Jeżeli wspólnik posiada 25 proc. lub więcej praw głosu w spółce i udziela jej pożyczki, to pożyczkobiorca powinien liczyć się z tym, że nie wszystkie zapłacone odsetki będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Sytuacja taka wystąpi, gdy wysokość pożyczki przekroczy trzykrotność kapitału zakładowego spółki, której udzielono pożyczki.


Udział procentowy

Wśród podatników mogą pojawić się wątpliwości dotyczące zasad obliczania wskaźnika procentowego udziałów (lub akcji). Przepisy ustawy o CIT precyzują, że należy go określać na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują tym udziałowcom (akcjonariuszom). Ustawodawca dokładnie zdefiniował także zasady obliczania wielkości kapitału dla potrzeb opisywanych przepisów. Wartość funduszu udziałowego w spółdzielni lub kapitału zakładowego spółki należy określać bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana. Ponadto obliczając wysokość kapitału pomija się jego część pokrytą wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługujących członkom wobec tej spółdzielni lub udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki. Przepisy nakazują również nie brać pod uwagę wielkości objętej w zamian za aport w postaci wartości niematerialnych lub prawnych, od których dla celów podatkowych nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

SŁOWNICZEK
POŻYCZKA – dla potrzeb przepisów ograniczających możliwość zaliczania do kosztów odsetek od podmiotów powiązanych (art. 16 ust. 1 i pkt 60 i 61 ustawy o CIT) pojęcie to zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Za pożyczkę uznaje się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Przez pożyczkę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

Wcześniejsze pożyczki

Warto przypomnieć, że przed 1 stycznia 2005 r. ograniczenia dotyczące możliwości zaliczania odsetek do kosztów nie dotyczyły umów zawieranych między podmiotami polskimi (z wyjątkiem podmiotów, których dochody były zwolnione na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych). Konieczność zmiany ustawy o CIT była konsekwencją orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wynikało z niego, że w świetle prawa europejskiego niedopuszczalne jest dyskryminowanie podatników podatku dochodowego ze względu na położenie ich siedziby. Należy jednak pamiętać o przepisach przejściowych ustawy dnia z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 254, poz. 2533). Artykuł 9 tej ustawy stanowi, że ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT nie stosuje się do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przed dniem 1 stycznia 2005 r. przez podatników mających siedzibę bądź zarząd na terytorium Polski. Oznacza to, że podatnicy, którzy zawarli umowę pożyczki do końca 2004 r., mogą na jej podstawie zaliczać do kosztów podatkowych całość wypłacanych odsetek, nie zważając na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.

Konrad Piłat

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »