| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym – wnoszenie i odbieranie pism, przeglądanie akt online

Komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym – wnoszenie i odbieranie pism, przeglądanie akt online

Od 31 maja 2019 r. strona postępowania przed sądem administracyjnym (NSA i WSA) może zarówno wysyłać i odbierać pisma procesowe w formie elektronicznej jak i przeglądać online akta sprawy sądowoadministracyjnej. Jak to robić?

Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez sąd administracyjny

Od dnia zainicjowania przez Państwa komunikacji elektronicznej sąd administracyjny będzie doręczał Państwu korespondencję w postaci elektronicznej na wskazany przez Państwa adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP). Dotyczyć to będzie również dokumentów wniesionych do sądu przez pozostałe strony w postaci tradycyjnej. Sąd administracyjny przekształci taki dokument do postaci elektronicznej (wykona uwierzytelnioną kopię) w celu doręczenia jej do Państwa.

Sąd doręczał będzie Państwu korespondencję przy wykorzystaniu platformy ePUAP, na której zlokalizowane są elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych.

Do odbioru korespondencji elektronicznej z sądu niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Na adres mailowy wskazany przy zakładaniu konta na platformie ePUAP otrzymacie Państwo zawiadomienie o otrzymanym piśmie w postaci dokumentu elektronicznego. Zawiadomienie to zostanie automatyczne wytworzone przez platformę ePUAP.

Aby odebrać dokument należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie.

Datą odebrania pisma będzie data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru, generowanym przez platformę ePUAP.

W przypadku nieodebrania pisma w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, zostanie Państwu wysłane ponowne zawiadomienie w tej sprawie.

W przypadku dalszego nieodebrania pisma, doręczenie będzie uznane za skuteczne po upływie 14 dni, od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Macie Państwo możliwość zapoznania się z treścią pisma uznanego za doręczone m.in. przy wykorzystaniu Portalu PASSA oraz platformy ePUAP.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Przeglądanie elektroniczne akt sprawy w sądzie administracyjnym – informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd administracyjny, w przypadku spraw, dla których akta prowadzone są w postaci elektronicznej, zapewni Państwu dostęp do tych akt w postaci elektronicznej.

Niezależnie od powyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, sądy administracyjne umożliwią Państwu również dostęp od odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej. Wymagać to jednak będzie uprzedniego przekształcenia tych akt do postaci elektronicznej.

W celu uzyskania dostępu do akt elektronicznych lub odwozorwań cyfrowych akt tradycyjnych należy złożyć do sądu prowadzącego daną sprawę wniosek o udostępnienie akt w systemie teleinformatycznym sądu.

Wniosek może zostać złożony zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Akta zostaną Państwu udostępnione w terminie do 5 dni roboczych od złożenia wniosku. Termin ten związany jest z koniecznością uprzedniego przygotowania odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej.

Akta udostępniane będą w „Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych” (Portal PASSA), dostępnym pod adresem: https://portal.nsa.gov.pl .

W przypadku przyznania dostępu kolejne dokumenty wpływające w udostępnionej sprawie będą automatycznie dostępne na Państwa koncie w systemie PASSA, bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Przeglądanie elektroniczne akt sprawy w sądzie administracyjnym – uwierzytelnienie w portalu PASSA

Dostęp do Portalu PASSA wymaga uwierzytelnienia (zalogowania) przy wykorzystaniu:

- kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego;

- podpisu zaufanego.

Przed zalogowaniem w Portalu PASSA zostaniecie Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z zasadami korzystania z Portalu oraz z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Pełnomocnicy, przed uzyskaniem dostępu do akt w Portalu PASSA, zobowiązani są do podania sądowi swojego numeru PESEL.

Logowanie (uwierzytelnienia) do serwisu PASSA kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego

W celu zalogowania się certyfikatem kwalifikowanym należy nacisnąć baner (Loguj certyfikatem kwalifikowanym).

W kolejnym oknie przedstawiono warunki konieczne do spełnienia przy uwierzytelnianiu się certyfikatem – w tym celu należy:

- posiadać certyfikat kwalifikowany z numerem PESEL oraz dedykowane oprogramowanie do składania podpisów wydane przez Twojego dostawcę certyfikatu,

- posiadać udostępnioną sprawę przez odpowiedni sąd administracyjny,

-  pobrać oświadczenie do uwierzytelnienia w portalu Passa,

- podpisać lokalnie na swoim komputerze pobrane oświadczenie

- podpisane oświadczenie przesłać do portalu PASSA.

Po zapoznaniu się z informacjami wybieramy przycisk [Dalej].

W następnym oknie klikając [Pobierz tutaj] pobieramy oświadczenie, które – zależnie od ustawień naszej przeglądarki internetowej – zostanie zapisane na dysku twardym komputera w określonej lokalizacji.

Korzystając z oprogramowania dostawcy naszego podpisu kwalifikowanego podpisujemy oświadczenie używając podpisu w formacie XAdES i wariancie BES (bez znacznika czasu).

UWAGA!
Pobrane oświadczenie ważne jest tylko 15 minut. Po upływie tego czasu należy ponownie pobrać plik oświadczenia.

Mając podpisane oświadczenie, klikamy na [Dalej] lub baner [Prześlij podpisane oświadczenie].

W następnym kroku wskazujemy na dysku komputera podpisany plik oświadczenia klikając na [Wybierz plik z podpisanym oświadczeniem].

Informacja o wybranym pliku widoczna jest w oknie przeglądarki.

W następnym kroku naciskamy [Loguj] i uzyskujemy dostęp do portalu PASSA wraz z listą udostępnionych obrazów akt.

W razie błędnie wskazanego pliku (np. wybrano inny plik niż plik oświadczenia) lub problemów z połączeniem internetowym portal poinformuje o przyczynach błędu. Należy wówczas upewnić się, że podpisano i wskazano właściwy plik, plik został opatrzony podpisem w wymaganym formacie, a połączenie internetowe jest aktywne. W razie konieczności procedurę należy powtórzyć.

Więcej: Instrukcja uwierzytelniania certyfikatem kwalifikowanym w portalu Passa

Logowanie (uwierzytelnienie) w portalu PASSA – podpis zaufany

Warunkiem koniecznym do skutecznego wybrania tej metody uwierzytelnienia jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o bezpłatnym uzyskaniu profilu zaufanego dostępne są pod tym adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany W celu zalogowania się profilem zaufanym należy nacisnąć odpowiedni baner (Loguj profilem zaufanym).

W następnym kroku przeglądarka przenosi nas do okna logowania do profilu zaufanego.

Po poprawnym zalogowaniu przeglądarka otwiera stronę portalu PASSA wraz z widokiem udostępnionych obrazów akt.

Więcej: Instrukcja uwierzytelniania podpisem zaufanym w portalu Passa

Zasady korzystania z Portalu PASSA określa Regulamin, dostępny w zakładce „Zasady korzystania z portalu Passa”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

Źródło: NSA

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »