| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych warunków nie będzie dochowany, wówczas umowa taka traktowana będzie jako umowa leasingu operacyjnego, najmu albo dzierżawy, ze skutkami podatkowymi właściwymi dla tego rodzaju umów.
W porównaniu z umową leasingu operacyjnego brak jest ograniczeń czasowych co do okresu, na jaki musi być zawarta umowa leasingu finansowego. Przyczynę braku takich ograniczeń należy upatrywać w braku jakiegokolwiek naruszenia interesów budżetu państwa, np. uszczuplenia potencjalnych dochodów budżetowych. Zauważmy, że w sytuacji gdyby umowa leasingu finansowego została zawarta na okres krótszy niż okres, w którym korzystający mógłby dokonać całkowitego zamortyzowania przedmiotu leasingu, korzystający poniósłby niewątpliwie niekorzystne skutki podatkowe. Z jednej strony korzystający, dokonując na rzecz finansującego spłaty wartości przedmiotu leasingu, ponosiłby wydatki niezaliczane do jego kosztów uzyskania przychodu, z drugiej zaś – do kosztów takich zaliczyłby jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane w trakcie leasingu. W konsekwencji, ponieważ wartość dokonanych odpisów byłaby niższa od wydatków poniesionych na spłatę wartości początkowej, część kosztów (wydatków) poniesionych przez korzystającego nie byłaby w ogóle zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodu.
ZAPAMIĘTAJ
W interesie korzystającego leży zatem to, aby umowa leasingu finansowego była zawarta co najmniej na okres, w którym korzystający zdąży zamortyzować przedmiot leasingu.
Konsekwencje podatkowe w trakcie trwania umowy
W leasingu finansowym do przychodów finansującego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu. Spłatą wartości początkowej jest faktycznie otrzymana przez finansującego w opłatach leasingowych równowartość wartości początkowej przedmiotu leasingu, określonej zgodnie z art. 22g u.p.d.o.f. i art. 16g u.p.d.o.p., w podstawowym okresie umowy leasingu. Płatności korzystającego dokonane po upływie podstawowego okresu umowy leasingu oraz kwoty należne finansującemu, a niezapłacone przez korzystającego, z tytułu opłat leasingowych nie są wliczane do spłaty wartości początkowej. Jeśli własność przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu leasingu przenoszona jest nie na korzystającego, lecz na osobę trzecią, spłaty tej nie korygujemy o kwotę wypłaconą korzystającemu przez finansującego. Przychodem podlegającym opodatkowaniu jest natomiast pozostała część opłat leasingowych, czyli tzw. część odsetkowa. Przychód ten powstaje w momencie wymagalności tych opłat.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK