| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Leasing gruntu
Leasing gruntu jest odrębną od leasingu operacyjnego i finansowego kategorią. Odrębność ta ma swe źródło w specyfice gruntu, w szczególności w tym, że grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym. Aby umowa, oddająca grunt w odpłatne korzystanie, uznana była za umowę leasingu gruntu w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym, musi być zawarta na czas oznaczony, a suma ustalonych w niej opłat odpowiadać co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na ich nabycie.
ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli umowa nie spełniałaby któregokolwiek z wymienionych warunków, byłaby traktowana jako dzierżawa, z właściwymi konsekwencjami podatkowymi.
Skutki podatkowe umowy leasingu gruntu odpowiadają, do pewnego stopnia, skutkom podatkowym umowy leasingu finansowego – przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest część odsetkowa opłat leasingowych. Konsekwentnie opłaty leasingowe w części stanowiącej spłatę wartości gruntów nie są takim przychodem i kosztem. Z punktu widzenia korzystającego fakt, że nie może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całości opłat leasingowych, lecz jedynie ich część odsetkową, wynika ze specyfiki umowy leasingu gruntu, skutkującej tym, że po zakończeniu umowy leasingu (w trakcie której dokonał spłaty wartości gruntu) będzie on zazwyczaj uprawniony do nabycia gruntu za cenę znacznie niższą od rynkowej. Możliwości takiej korzystający nie miałby, gdyby grunt ten dzierżawił. W takiej bowiem sytuacji zaliczałby w koszty, co prawda, całość opłat dzierżawnych, lecz po zakończeniu dzierżawy mógłby nabyć ten grunt za cenę rynkową. Koszty poniesione przez niego na takie nabycie nie stanowiłyby oczywiście jego kosztu uzyskania przychodu.
PLUSY I MINUSY
Ponieważ grunty nie podlegają amortyzacji podatkowej, ani finansujący, ani korzystający nie dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych. Tym samym, w przeciwieństwie do leasingu finansowego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, część kapitałowa opłat leasingowych nie może być odniesiona w koszty uzyskania przychodu korzystającego.
Co do konsekwencji podatkowych po zakończeniu podstawowego okresu leasingu – w sytuacji oddania gruntu korzystającemu w dalsze użytkowanie lub jego sprzedaży korzystającemu, względnie osobie trzeciej, określamy je na takich samych zasadach jak w przypadku zakończenia umowy leasingu finansowego. W konsekwencji, w przypadku sprzedaży gruntu korzystającemu, cena sprzedaży będzie mogła być ustalona na dowolnym, ustalonym przez strony, poziomie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »