| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

W świetle powyższego, przychodu z tytułu przedmiotowego świadczenia nie możemy uznać za przychód za korzystanie z przedmiotu leasingu. Żądanie finansującego o zapłatę świadczenia jest następstwem rozwiązania umowy leasingu, a skoro po rozwiązaniu umowy nie możemy już mówić o zgodnym z wolą stron umowy korzystaniu z przedmiotu leasingu, to świadczenie to nie powinno być uznawane za przychód z tytułu leasingu, lecz jako świadczenie o charakterze odszkodowawczym lub gwarancyjnym (mającym zapewnić finansującego zwrot poniesionych przez niego wydatków na nabycie przedmiotu leasingu).
Praktyka zgodna jest, niestety, ze stanowiskiem aparatu skarbowego, który twierdzi, że finansujący powinien rozpoznać przychód do opodatkowania z tytułu powyższego świadczenia na zasadzie memoriałowej – w momencie wymagalności tego świadczenia.
Jeżeli rozwiązana umowa była umową leasingu finansowego, zachodzi pytanie, czy przychodem finansującego jest całość należnego od korzystającego świadczenia czy jedynie jego część przypadająca na tzw. część odsetkową niespłaconych opłat leasingowych. Chociaż możemy znaleźć argumenty za jednym i drugim, właściwy jest pogląd, że przychodem będzie to pierwsze.
Z perspektywy korzystającego, wydatki związane z powyższym świadczeniem nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – wydatków tych, jako, po pierwsze, poniesionych na skutek niedochowania warunków umowy przez korzystającego, a po drugie, niezwiązanych z dalszym użytkowaniem przedmiotu leasingu, nie można bowiem uznać za związane z osiągnięciem przychodu.
Od strony VAT, chociaż świadczenie należne finansującemu ma swe bezpośrednie źródło w umowie leasingu, nie powinno ono podlegać opodatkowaniu. Brak jest tu bowiem podstaw, by uznać, że świadczenie to ma charakter wynagrodzenia za usługę. Jest to świadczenie o charakterze odszkodowawczo-gwarancyjnym.
Leasing a VAT
Dostawa towarów i świadczenie usług
W świetle ustawy o VAT leasing jest transakcją (czynnością) podlegającą opodatkowaniu. Zasady opodatkowania poszczególnych transakcji leasingowych mogą się jednak znacząco różnić od siebie. Wynika to z faktu, że dla celów VAT leasing może zostać uznany albo za dostawę towarów, albo za świadczenie usług. Każda z tych kategorii pociąga odmienne konsekwencje podatkowe. Wyodrębnienie tych dwóch kategorii oparte jest na zasadzie eliminacji: co nie jest dostawą, stanowi usługę. Dostawę towarów stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartej na czas określony, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze powinniśmy rozumieć umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (chodzi tu zatem o umowy leasingu finansowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym), a także umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »