| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Pobór i wpłata podatku przez korzystającego następuje na zasadach określonych w art. 41 i 42 u.p.d.o.f. i art. 26 u.p.d.o.p. Pobór podatku dokonywany jest w dniu wypłaty należności, tj. w dniu dokonania płatności poszczególnych opłat leasingowych. Bez znaczenia dla poboru podatku jest zatem termin wymagalności tych opłat. W zależności od formy prawnej prowadzenia działalności leasingowej przez zagranicznego finansującego, wpłata pobranego przez korzystającego podatku do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych następuje do 7 (gdy finansujący jest osobą prawną) albo 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. W razie niedopełnienia przez korzystającego obowiązków płatnika, organ podatkowy wydaje decyzję określającą odpowiednio wysokość niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego na konto urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku. Należy pamiętać, że oprócz poboru podatku i jego wpłaty na rachunek urzędu skarbowego na korzystającym spoczywać będzie obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi (finansującemu) stosownych deklaracji i informacji o wysokości dochodu i pobranego podatku.
ZAPAMIĘTAJ
W międzynarodowym leasingu finansowym kosztem uzyskania przychodu korzystającego będą, co do zasady, wszelkie koszty ponad wartość kapitałową przedmiotu leasingu, która podlegać będzie amortyzacji, a poprzez nią odpisywana będzie w koszty podatkowe.
Podstawą amortyzacji jest cena nabycia obejmująca wartość przedmiotu leasingu powiększona, w szczególności, o ewentualne cło, VAT (importowy lub z tytułu WNT) – jeśli nie podlega odliczeniu oraz ewentualnie podatek akcyzowy.
Co do różnic kursowych powstałych przy spłacie poszczególnych opłat leasingowych, odrębnego spojrzenia wymagają różnice kursowe powstałe przy spłacie części kapitałowej, a odrębnego – przy spłacie części odsetkowej. O ile całkowicie jasna i niebudząca wątpliwości jest kwestia powstawania różnic kursowych przy realizacji płatności części odsetkowej opłat leasingowych – różnice te wpływają na koszty uzyskania przychodu odpowiednio je zwiększając lub zmniejszając, o tyle w odniesieniu do różnic kursowych związanych ze spłatą części kapitałowej zachodzi pytanie, czy różnice te w ogóle powstają (skoro przypadająca do spłaty część kapitałowa opłat leasingowych nie jest zarachowywana jako koszt), a jeśli tak, to czy wpływają one na koszty uzyskania przychodu korzystającego (skoro spłata części kapitałowej takim kosztem nie jest).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK