| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Ponieważ umowy leasingu często przewidują przejście własności przedmiotu leasingu z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej, finansujący winien pamiętać, że raty tej, chociaż ma ona charakter wykupu, nie należy utożsamiać z ceną należną za przeniesienie własności przedmiotu leasingu. Uwaga ta ma znaczenie tylko w odniesieniu do umów leasingu operacyjnego – w leasingu finansowym cena wykupu może być, bez żadnych negatywnych skutków podatkowych dla finansującego, ustalona na dowolnym poziomie, w szczególności przeniesienie własności przedmiotu leasingu może nastąpić niejako tytułem darmym – z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej, bez jakiegokolwiek dodatkowego świadczenia ze strony korzystającego. W leasingu operacyjnym zatem zawarcie w umowie zapisu o przejściu własności przedmiotu leasingu z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej oznaczać będzie de facto brak kwoty należnej z tytułu przeniesienia własności. W konsekwencji organy podatkowe będą uprawnione do oszacowania u finansującego przychodu z tytułu przeniesienia własności przedmiotu leasingu, chyba że hipotetyczna wartość netto przedmiotu leasingu będzie równa zeru.
O ile ustawodawca sankcjonuje nadmierne zaniżenie ceny sprzedaży przedmiotu leasingu, o tyle nie wspomina już nic o zawyżeniu takiej ceny. Wydaje się zatem, mając na uwadze szczególny charakter przepisów regulujących zagadnienie leasingu, w tym kwestię określenia ceny sprzedaży przedmiotu leasingu, że zawyżenie ceny sprzedaży (ponad wartość rynkową) nie wywoła negatywnych skutków podatkowych u finansującego. Inaczej rzecz się ma w przypadku korzystającego. Przepisy leasingowe nie regulują już bowiem kwestii kosztowej związanej z nabyciem przedmiotu leasingu. To, że art. 23c u.p.d.o.f. oraz art. 17c u.p.d.o.p. stwierdzają, że przychodem ze sprzedaży przedmiotu leasingu jest jego cena określona w umowie sprzedaży, nie oznacza, że w każdym przypadku cena ta stanowić będzie w całości, przez odpisy amortyzacyjne, koszt uzyskania przychodu dla korzystającego. Określając koszt uzyskania przychodu u korzystającego z tytułu nabycia przedmiotu leasingu, a dokładniej – określając wartość początkową stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu, odnosić się zatem powinniśmy do zasad ogólnych. Zawyżenie ceny sprzedaży ponad wartość rynkową oznaczałoby, że przyjęta przez korzystającego wartość początkowa rzeczy lub prawa (będących uprzednio przedmiotem leasingu), stanowiąca podstawę amortyzacji, byłaby zawyżona. Zgodnie z art. 22g ust. 16 u.p.d.o.f. i art. 16g ust. 12 u.p.d.o.p., określenia wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej należy bowiem dokonywać z uwzględnieniem, odpowiednio, art. 19 u.p.d.o.f. i art. 14 u.p.d.o.p., dotyczących określania ceny.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK