| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wycenia się aktywa i pasywa

Jak wycenia się aktywa i pasywa

O wadze i randze wyceny aktywów i pasywów w jednostce nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że wiarygodność i prawidłowość wyceny ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego ustalenia wyniku finansowego. Warto więc przypomnieć generalne zmiany, jakie nastąpiły w prawie bilansowym w tym zakresie. Wprawdzie obowiązują one już jakiś czas, ale ciągle wydają się "świeże", głównie dlatego, że pewne prace w księgowości dokonywane są cyklicznie, na dzień bilansowy, który z reguły jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tak więc po pewne regulacje sięgamy tylko w określonych momentach. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji dotyczących podstawowych kategorii majątkowych: ich definicji i wyceny nastąpiły w 2002 r. Ustawodawca wprowadził do polskiej rachunkowości nowe pojęcia, takie jak: wartość godziwa czy trwała utrata wartości, które mają fundamentalne znaczenie w kwestiach wyceny.

Wartości niematerialne i prawne powstałe w rezultacie aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, stanowiące kategorię wartości niematerialnych i prawnych, są oddawane do użytkowania po zakończeniu prac rozwojowych i podjęciu decyzji o stosowaniu nowej technologii lub spisywane w ciężar kosztów w przypadku zaniechania tych prac bez efektów. Z punktu widzenia rachunku funduszy własnych w pierwszym przypadku nakłady te, jako składnik wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszają w całości fundusze własne banków od momentu poniesienia pierwszych nakładów, poprzez oddanie wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania, aż po całkowite ich umorzenie. W drugim przypadku konsekwencją będzie również pomniejszenie wyniku finansowego banku o kwotę spisanych nakładów, co znajdzie odzwierciedlenie w funduszach własnych banku. Abstrahując od kwestii klasyfikacji nakładów, podejście takie pozwala zachować równomierność kwot pomniejszeń funduszy własnych przez kolejne okresy sprawozdawcze. W przeciwnym razie następowałby gwałtowny spadek funduszy własnych banku w momencie oddania wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania lub spisania ich w ciężar kosztów bez efektów.
Nakłady na wartości niematerialne i prawne jako element wartości niematerialnych i prawnych powinny pomniejszać fundusze własne banku ustalane dla potrzeb ostrożnościowych, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
W związku z powyższym Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego zalecił zweryfikowanie sporządzanych przez banki sprawozdań w celu wykazywania i traktowania nakładów na wartości niematerialne i prawne w sposób podany wyżej. Ewentualnych korekt sprawozdawczości w tym zakresie należy dokonać w sprawozdawczości przekazywanej do NBP najpóźniej za grudzień 2004 r.
ORZECZNICTWO
Wycena wytworzonych przedmiotów
Przepis art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm. – na podstawie zmiany wprowadzonej przez art. 1 ust. 21 ustawy z dnia 9. XI. 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości – Dz.U. z 2000 r. nr 113, poz. 1186 – art. 28 ust. 1 pkt 6) nie daje przeprowadzającemu na jego podstawie wyceny wytworzonych przedmiotów wyboru w granicach pomiędzy zgodnym z art. 28 ust. 2 pkt 2 (aktualnie – art. 28 ust. 3) wymienionej ustawy kosztem wytworzenia a ceną sprzedaży netto opisaną w art. 28 ust. 3 (obecnie – art. 28 ust. 5) tejże ustawy. Wycena ta odbywa się na podstawie prawidłowo i zgodnie z prawem określonych kosztów wytworzenia wytworzonych i wycenianych przedmiotów, z tym, że dla celów tej wyceny, art. 28 ust. 1 pkt 4 in fine (teraz art. 28 ust. 1 pkt 6 in fine) nie mogą one być wyższe od ich cen sprzedaży netto. Unormowanie powyższe dopuszcza i sankcjonuje możliwość, że rzeczywiste i zgodne z prawem koszty wytworzenia mogą być równe cenom sprzedaży netto, zabrania natomiast wyceny według cen sprzedaży netto, w szczególności, jeżeli są one wyższe od kosztów wytworzenia, w sytuacji zaś, gdy ceny sprzedaży są niższe od kosztów wytworzenia, to ceny te nie stanowią podstawy wyceny, ale prawnie ograniczają dla potrzeb wyceny koszty wytworzenia – wyrok NSA z 3 grudnia 2003 r. (I SA/Łd 1310/03, niepublikowany).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »