| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wycenia się aktywa i pasywa

Jak wycenia się aktywa i pasywa

O wadze i randze wyceny aktywów i pasywów w jednostce nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że wiarygodność i prawidłowość wyceny ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego ustalenia wyniku finansowego. Warto więc przypomnieć generalne zmiany, jakie nastąpiły w prawie bilansowym w tym zakresie. Wprawdzie obowiązują one już jakiś czas, ale ciągle wydają się "świeże", głównie dlatego, że pewne prace w księgowości dokonywane są cyklicznie, na dzień bilansowy, który z reguły jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tak więc po pewne regulacje sięgamy tylko w określonych momentach. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji dotyczących podstawowych kategorii majątkowych: ich definicji i wyceny nastąpiły w 2002 r. Ustawodawca wprowadził do polskiej rachunkowości nowe pojęcia, takie jak: wartość godziwa czy trwała utrata wartości, które mają fundamentalne znaczenie w kwestiach wyceny.

Wiele jest przyczyn tego stanu, z których za najistotniejszą należy uznać fakt braku porównywalności danego miernika pomiędzy wyrobami, wydziałami i fazami obróbczymi. Np. liczba sztuk i ton jest nieporównywalna z uwagi na różne gabaryty wyrobów; mierniki pracochłonności są nieporównywalne z uwagi na niejednolity udział w wyrobach (wydziałach, fazach obróbczych itp.) pracy ręcznej (żywej) oraz pracy maszyn i urządzeń (uprzedmiotowionej), spowodowany np. specyfiką produkcji, nierównomiernym poziomem technicznego uzbrojenia pracy.
Powoduje to, że część jednostek o skomplikowanej i niejednorodnej wytwórczości za podstawowy miernik zdolności produkcyjnej próbuje przyjąć wartość produkcji wyrażoną w określonych cenach porównywalnych.
Jednakże w związku z tym powstaje kilka nowych problemów, a m.in. ten, że z uwagi na rozbieżności pomiędzy produktami, wydziałami, fazami itp., pod względem ich pracochłonności, materiałochłonności oraz poziomu technicznego uzbrojenia pracy, wartość produkcji przy pełnym wykorzystaniu mocy wytwórczej może być różna, zależnie od zmian w strukturze asortymentowej wytworzonych wyrobów, a także od tego, że na wielkość miernika wartościowego wpływa znacznie więcej czynników (np. zmiany cen i gatunkowości). Stąd też jednostki w większości – mimo niedogodności – przyjmują mierniki ilościowe.
Jak wyceniać produkty
Jak wyceniać produkty przy uwzględnieniu wykorzystania zdolności produkcyjnych w sytuacji braku możliwości ustalenia kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów produktów?
Jednostki napotykają jeszcze jedną istotną trudność wynikającą z pewnych niespójności art. 28 ust. 3 ustawy, w którym w jednym fragmencie jest mowa, że do kosztu wytworzenia produktów na potrzeby ich wyceny zalicza się ich koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich, nie zalicza się natomiast kosztów zarządu (z pewnymi wyjątkami), kosztów sprzedaży oraz kosztów pośrednich stałych (chodzi o stałe koszty wydziałowe) będących konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych. W innym zaś podano, że jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, a tak w praktyce zdarza się często, to jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży.
Sprzeczność polega na tym, że w pierwszym fragmencie zakazuje się uwzględniania w wycenie produktów kosztów zarządu (z nieistotnymi wyjątkami), zaś w drugim pozwala się na ich uwzględnienie w tej wycenie, co łatwo wykazać, gdyż jeżeli od ceny sprzedaży netto odejmie się tylko zysk, to pozostałość, po której można wyceniać produkty, będzie zawierać m.in. pełne koszty zarządu. Jest to sprzeczność w treści jednego przepisu szczegółowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »