| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wycenia się aktywa i pasywa

Jak wycenia się aktywa i pasywa

O wadze i randze wyceny aktywów i pasywów w jednostce nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że wiarygodność i prawidłowość wyceny ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego ustalenia wyniku finansowego. Warto więc przypomnieć generalne zmiany, jakie nastąpiły w prawie bilansowym w tym zakresie. Wprawdzie obowiązują one już jakiś czas, ale ciągle wydają się "świeże", głównie dlatego, że pewne prace w księgowości dokonywane są cyklicznie, na dzień bilansowy, który z reguły jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tak więc po pewne regulacje sięgamy tylko w określonych momentach. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji dotyczących podstawowych kategorii majątkowych: ich definicji i wyceny nastąpiły w 2002 r. Ustawodawca wprowadził do polskiej rachunkowości nowe pojęcia, takie jak: wartość godziwa czy trwała utrata wartości, które mają fundamentalne znaczenie w kwestiach wyceny.

W przypadku przekazania tytułu wartości niematerialnych i prawnych w najem, dzierżawę, leasing itp. o zaliczeniu obiektu do majątku dawcy lub biorcy decydują takie same kryteria, jakie mają zastosowanie do środków trwałych. Jeżeli tytuł wartości niematerialnych lub prawnych nie będzie wykorzystywany na potrzeby własne, lecz zostanie nabyty w celu np. odsprzedaży w przyszłości z zyskiem, należy go traktować jako inwestycje długoterminowe, w ślad za tym tytuł taki nie powinien być umarzany i amortyzowany. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (dawniej nieplanowe odpisy amortyzacyjne). Warunki zaliczenia kosztów zakończonych prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych pozostały bez zmian.
Środki trwałe
Środki trwałe po nowelizacji to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, spełniające następujące warunki: przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, kompletne i zdatne do użytku oraz przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczególności są to: prawo wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, ulepszenia w obcych środkach trwałych. Amortyzacji podlegać będą obiekty kontrolowane przez jednostkę i wykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłączeniu, jeśli chodzi o amortyzację, podlegają grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Odpisów amortyzacyjnych dokonywać można drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Zapis ten dopuszcza obie dotychczas stosowane metody: liniową i degresywną, a także wprowadza możliwość zastosowania nowych metod, o ile tylko odzwierciedlać one będą przewidywane zużycie obiektu. Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca wyeliminował zapis: „proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową) lub w ratach malejących w kolejnych latach (metodą degresywną). Nadal istnieje obowiązek weryfikacji stawek i metod amortyzacji.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie to dawne inwestycje. Przez tę kategorię aktywów ustawodawca rozumie przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki te wyceniane mają być w wysokości ogółu kosztów pozostających w ogólnym związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych w przypadku trwałej utraty wartości o stosowny odpis. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmować ma ogół kosztów za okres budowy, montażu, ulepszenia i przystosowania obiektu, poniesionych przez jednostkę do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia do używania. Cena ta ma obejmować także nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z tą obsługą różnice kursowe, (pomniejszony o przychody z tego tytułu).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »